Ödev Yeryüzü Şekilleri İsimleri ve Özellikleri Nelerdir? Kısaca

Züleyha

Yönetici

Yeryüzü Şekilleri İsimleri ve Özellikleri Nelerdir? Kısaca


Dağ: Yeryüzünün, çevresine göre yüksek olan ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleridir. Birbirini takip edip bir sıra hâlinde uzanan dağlara sıradağlar adı verilir. Toros Dağları sıradağlara örnektir.

Akarsu: Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulardır. Kızılırmak, Sakarya Nehri, Gediz Nehri, Fırat Nehri ve Dicle Nehri ülkemizdeki akarsulara örnektir.

Ova: Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir. Kıyı ve iç ovalar olarak ikiye ayrılır. Genellikle tarım amaçlı kullanılır. Çukurova, Bafra Ovası, Konya Ovası, Harran Ovası ülkemizdeki ovalara örnektir.


Körfez: Denizin, karanın içine doğru sokulduğu büyük girintilerdir. İzmit Körfezi, İzmir Körfezi, İskenderun Körfezi, Edremit Körfezi ülkemizdeki körfezlere örnektir.


Yarımada: Üç tarafı sularla çevrili, bir tarafı karayla bağlantılı yeryüzü şeklidir. Türkiye bir yarımadadır. Çatalca Yarımadası, Biga Yarımadası, Kapıdağ Yarımadası ülkemizdeki yarımadalara örnektir

Burun: Kara parçalarının denizin içine doğru uzanmış bölümleridir. İnceburun, Anamur Burnu ülkemizdeki burunlara örnektir.

Vadi: Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir. Ihlara Vadisi, Munzur Vadisi ülkemizdeki vadilere örnektir.

Ada: Etrafı sularla çevrili kara parçasıdır. Gökçeada, Bozcaada, Büyükada, Avşa Adası ülkemizdeki adalara örnektir.

Göl: Kara üzerinde bulunan çukurların zaman içinde suyla dolması sonucu oluşan yeryüzü şeklidir. Van Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir Gölü ülkemizdeki göllere örnektir.

Boğaz: İki denizi birbirine bağlayan dar su geçitleridir. İstanbul ve Çanakkale Boğazları ülkemizdeki boğazlara örnektir

Koy: Denizin, karanın içine doğru sokulduğu küçük girintilerdir. Körfezin küçüğüdür. Bademli Koyu, Kabak Koyu, Kargı Koyu ülkemizdeki koylara örnektir.

Plato: Çevresine göre yüksekte kalan, akarsular tarafından parçalanmış geniş ve engebeli yüzey şekilleridir. Ülkemizdeki platolar genellikle tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılır. Erzurum-Kars ve Cihanbeyli Platosu ülkemizdeki platolara örnektir
 
Üst