Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları Maddeler Halinde

#1

Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları Nelerdir Kısaca

1- İslamın geniş alanlara yayılmasını sağlamıştır.
2- İslam kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
3- Müslümanla arasında birliğin oluşmasına destek vermişlerdir.
4- İslam medeniyeti Türklerin ilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla daha yüksek bir seviyeye çıkmıştır.
5- Türkler kurdukları medreselerde tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf gibi dinî ilimlerle, matematik, astronomi, tıp, fizik gibi müspet bilimler alanında da çalışmalar başlatılmıştır.
6- İslam mimarisinin oluşması ve gelişmesinde Türkler büyük katkıda bulunmuştur.
 
Üst