Türkiye’nin kuzey yıldızı Sinop

Eylem

Yönetici

Türkiye’nin kuzey yıldızı Sinop

Türkiye’nin kuzey yıldızı Sinop.jpg

Türkiye’nin en kuzey ucunda bulunan Sinop eşsiz bir tarihi geçmişe ve doğal güzelliklere sahip. Tarihi, 6 bin yıl öncesine uzanan kent, birçok farklı yönü ile anılıyor. Şehrin isminin Amazon kraliçesi Sinope’den geldiğine inanılıyor. Sinop ile birlikte anılan tarihe adını yazmış pek çok farklı isim de bulunuyor. Bunlardan biri de ünlü filozof Diyojen.

Türkiye’nin kuzey yıldızı, 6 bin yıllık tarihi ile medeniyetler durağı, Amazon kadınlarının ve ünlü filozof Diyojen’in memleketi, doğa güzellikleri ve kadim tarihi ile Karadeniz’in eşsiz Sinop’u…Şehir için limanın önemi geçmişinde olduğu gibi bugün de aynı. Hırçın Karadeniz sularının sert dalgalarına inat sakin bir yapıya sahip olan Sinop Limanı, doğal bir oluşum olmasının getirisi olarak harika bir görünüme sahip. Varlığının ilk zamanlarından günümüze kadar stratejik konumu ve öneminden dolayı farklı medeniyetlerce elde edilmek istenen liman, Orta Çağ’da kalyonlara ev sahipliği yaparken bugün, yatların demir attığı bir sığınak olmuş.


Sinop, farklı uygarlıkların izlerini taşıyan zengin tarihi geçmişe sahip bir şehirdir. Şehirde bu medeniyetlerin izini taşıyan birçok tarihi değeri görmek mümkün. Bunlardan en önemlisi de kuşkusuz 4 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Sinop Kalesi’dir. Çünkü bu tarihi yapıda birden fazla medeniyetin izini görmek mümkün. Şehre hakim olan her medeniyet Sinop Kalesi’ne imzasını atarak kendinden bir şeyler katmış. Şehrin hemen kıyı kesiminde bulunan kale, Roma ve Bizans dönemlerinde asli görevi olan savunma işlevini yerine getirmiş ve Selçuklular döneminde de iç kale kısmı ilave edilmiştir.

Üç yanı denizle çevrili, tarihi kale surları içerisinde bulunan Tarihi Sinop Cezaevi, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde de şöyle geçer; Türkiye’nin kuzey yıldızı Sinop… “Büyük ve korkunç bir kaledir. 300 demir kapısı, dev gibi gardiyanları, kolları demir parmaklıklara bağlı ve her birinin bıyığından 10 adam asılır nice azılı mahkumları vardır. Burçlarında gardiyanlar ejderha gibi dolaşır. Tanrı korusun, oradan mahkûm kaçırtmak değil, kuş bile uçurtmazlar.” 1999 yılında kapatılan tarihi yapı günümüzde müze olarak hizmet etmektedir.
 
Üst