Türkiye'de kömür hangi bölgelerde,şehirde çıkarılır?


Türkiye'de kömür hangi bölgelerde,şehirde çıkarılır

Yurdumuzun coğrafya bakımından iklimi, bitki örtüsü ve yeryüzü şekilleri bakımından kendine has bir yapıya sahiptir. Kömür enerji ihtiyacını karşılamasında önemli bir rolu vardır. Ama. her fosil yakıt gibi yandığından çevreye zararı çok oluyor. Taş kömürü ve linyit çıkarılan kömür çeşitleri arasındadır. Üretilen kömür madenleri, çeşitli sanayi tesislerinde kullanılır. Diğer bir yandan da kırsal kesimlerde konutlarda ısınma amacıyla da kullanılır. Kömürün yurt dışına da satılması, ülkemize önemli miktarda ekonomik gelir sağlar

Kömür çıkarılan şehirler; Zonguldak / Adana / Kahramanmaraş /Sivas / Erzurum / Amasya / Bolu / Kütahya / Manisa / Nevşehir
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst