Ödev Türkiye'de Kaç Tane Coğrafi Bölge Bulunur?

Züleyha

Yönetici

Türkiye'de Kaç Tane Coğrafi Bölge Bulunur?

Türkiye'miz çok geniş bir ülkedir. Kuzey yarım kürede bulunan ve kuzey enlemlerinde ve batı boylamlarında bulunan bir ülkedir. Ilıman kuşak ülkelerinden biri olarak üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimin yaşandığı ve üç farklı iklim tipinin görüldüğü bir ülkedir.

Yurdumuzun doğal yapısı, iklim özellikleri her yerde aynı değildir. Bu da ülkenin coğrafik bölgelere ayrılmasına neden olmaktadır. Ülkenin batısı ile doğusu arasında coğrafik şartlar bakımından farklılıklar yaşanır.

Türkiye’de yedi farklı coğrafik bölge vardı. Bunlar Şunlardır:

-Marmara Bölgesi

-Ege Bölgesi

-Akdeniz Bölgesi

-Karadeniz Bölgesi

-İç Anadolu Bölgesi

-Doğu Anadolu Bölgesi

-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 
Üst