Tarih Trablusgarp Savaşı Hakkında Bilgi ( özet)

Züleyha

Yönetici

Trablusgarp Savaşı Hakkında Bilgi ( özet).jpg

Trablusgarp Savaşı Hakkında Bilgi ( özet)

Trablusgarp Savaşı

1870 Tarihinde siyasi birliğini tamamlayan İtalya, sömürge arayışı doğrultusunda 1911 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı işgal girişiminde kalkıştı. İngiltere ve Fransa, İtalya’yı İttifak Devletleri’nden ayırmak için bu girişime göz yumuldu. Osmanlı İmparatorluğu, donanması yeterli güce sahip değildi. Denizden müdahale edemedi. Mısır’ın İngilizlerin elinde olmasından dolayı karadan asker gönderilemedi. Tüm bunların sonucunda Mustafa Kemal Atatürk gibi bazı subaylar, Osmanlı Genelkurmayından izin alarak halkı örgütleyip İtalyanlarla savaşmak için gizlice Trablusgarp’a gittiler. Atatürk, Harp Akademisinde öğrendiği bilgileri uygulayarak ilk askeri başarılarını Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı kazandı. Teşkilatlandırıcı-örgütleyici kişilik özelliğinin ön plana çıktığı bu ilk savaş deneyimi onun halk tarafından tanınmasına da katkı sağlamış oldu.
 
Üst