Tertipli ve Uyumlu Giyinmek Neden Önemlidir

Züleyha

Yönetici

Tertipli ve Uyumlu Giyinmek Neden Önemlidir?
Tertipli ve Uyumlu Giyinmenin Önemi Nedir?


Peygamber Efendimiz (s a v. ) elbiselerinin temizliğinin yanı sıra tertipli ve düzenli olmasına da özen gösterirdi çünkü 0 hem Allah’ın (c. c. ) peygamberi hem de yaşadığı toplumun lideriydi. Söz ve davranışlarıyla, giyim kuşamıyla insanlara örnekti. Efendimizin (s. a. v. ) seçtiği kıyafetlerin uyumu ve güzelliği.kendi zevk ve tutumlarını yansıttığı kadar, muhataplarına verdiği önemi ve değeri de gösteriyordu

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.). yaşadığı toplumda giyilen elbiseleri giymiştir. O; yeşil. kırmızı vb. çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiş ancak daha çok beyaz renkli giysileri tercih etmiştir. Efendimiz (s.a.v.) yün, keten ve pamuklu elbiseler giymiş ama ipekli kumaştan yapılmış giysiler giymekten kaçınmıştır.“ Efendimizin (s.a.v.) kırmızı karışımlı renkte hırkalar giydiği, ayrıca iki adet de yeşil hırkası olduğu rivayetlerde belirtilmektedir.“

Resulullah (s.a.v.) sarık da sarardı. Onun siyah, beyaz ve kırmızı renkte sarık kullandığı rivayetlerde anlatılmaktadır. Efendimizin (s.a.v.), sarıklarını doladıktan sonra onların ucunu arkadan kürek kemikleri asına doğru belirtilmektedir.
Abdullah b. Ömer (r.a) "Resullullah ( s.a.v) başına sarık sardığı zaman ucunu iki omzunun arasından sarkıtırdı."

Allah Resulü ( s.a.v) giysilerinde tertip ve düzeni önemserdi estetik olmayan şekilde giyinmekten kaçınır ve ashabına da bu şekilde davranmayı tavsiye ederdi. Örneğin zorunlu olmadıkça yalnızca tek bir ayağa ayakkabı giyilmesini hoş karşılamazdı. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur; Sizden biriniz,tek ayağına ayakkabı giyerek yürümesin, ikisini de giysin veya ikisini de çıkartsın "

Bir gün Peygamberimiz (s.a.v.) Mescid-l Nebi'de iken huzuruna sakalı dağınık bir adam geldi. Efendimiz (sav.) o adama işaret ederek dışarı çıkmasını buyurdu. Adam çıktı. saçını sakalını düzeltip geri geldi. Bunu gören Allah Resulü (s a.v.). “Birinizin. şeytanı benzer şekilde saçı sakalı dağınık gelmesinden. böylesi daha iyi değil mi? buyurdu.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). özellikle insanların huzuruna çıkacağı zaman tertipli ve düzenli olmaya özen gösterirdi. Saçını, sakalını aynaya bakarak düzeltir, elbiselerinin de tertipli ve düzenli olmasına önem verirdi.

Allah Resulü (s.a.v.) gurur ve kibir için olmadığı müddetçe elbisenin uzun olmasına ses çıkarmazdı, Kendisi de zaman zaman uzun elbiseler giyerdi. Nitekim ashab-ı kiram, onun zaman zaman Mescid-l Nebi'ye uzun elbiseyle geldiğini haber vermişlerdir.“

Hz. Peygamber (s.a.v.). kendisini ziyarete gelen elçileri kabul ederken tertipli, düzenli ve güzel görünmeye ayrı bir önem verirdi. Onun, Medine dışından gelen heyetleri kabulü sırasında Hadramevt kumaşından yapılmış elbisesi ve rıdası (hırkası) olduğu rivayet edilmektedir.Ayrıca Efendimizin (sav.) savaş sırasında giydiği üç cübbesi olduğu kaynaklarımızda belirtilmektedir. Onun, cuma ve bayram günlerinde kırmızı bir cübbe giydiğini Cabir b. Abdullah (r.a.) rivayet etmiştir. Hz. Ali'nin (r.a.) halifeliği zamanında Hariciler adı verilen bir grup. Hz. Ali'nin (r a.) ordusundan ayrılmıştı. Abdullah b. Abbas (r.a.) Hz. Ali'nin (r a.) yanına geldi. Hz.Ali (r.a.) ondan. Haricilerin yanına gidip onlarla konuşmasını istedi. Abdullah b. Abbas (r.a.) en güzel elbisesini giyip onların yanına vardı. Hariciler onu böyle güzel elbiseler içinde görünce şaşırdılar. “Hoş geldin ey İbn-i Abbasi Bu takımın ne?" dediler. 'Abdullah b. Abbas (r.a.) onlara şöyle dedi: “Beni ayıplıyor musunuz? Ben Resulullah’ın (s.a.v.) üzerinde mümkün olan en güzel elbiseyi gördüm."“ Abdullah b. Abbas'ın (r.a.) bu sözü, Efendimizin (s.a.v.) en güzel elbiseleri giydiğini, kıyafetlerinin güzel ve düzgün olduğunu göstermektedir.

Efendimiz (s.a.v.) desenli elbise de giyerdi. Nitekim Hz. Aişe (r.a.), “Resulullah (s.a.v.) bir sabah, üzerinde siyah kıldan yapılmış desenli bir elbise olduğu hâlde çıktı." demiştir.
Peygamber (s.a.v.) giyim kuşamının, görünüşünün tertipli ve düzenli olmasına çok önem verirdi. Ashabnın yanına çıkacağı zaman sarığını ve sakalını düzeltirdi. Niye böyle yaptığı sorulduğunda da şöyle buyurmuştu: “Allah, kardeşlerinin yanlarına çıkarken kulunun kardeşleri için süslenmesini sever.”

Buhari, Libas, 40; Müslim. Libas, 68.
Muvatta, Şa'r, 7.
bk. Buhari. Libas. 2.beni Sa'd.
beni Sa'd. et-Tabakatü'l-Kübra C 1,s,458.
bn-i Sa'd, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, C 1. s. 451.
Ebu Davud. Libas, 18.
 
Üst