Teknoloji Termometre nedir? özelliği ve kullanım alanları


Termometre nedir? özelliği ve kullanım alanları

Sıcaklık ölçer ya da Termometre, sıcaklığı ölçmek için kullanılan alet. Meteorolojide Celsius, Fahrenheit veya Kelvin gibi değişik ölçekler termometrelerde kullanılmaktadır. Termometreler Celcius (Santigrat), Fahrenheit veya Kelvin gibi birimlerde ölçüm yapabilirler. Türkiye'de termometreler ölçüm değerlerini genellikle Santigrat cinsinden verir. Termometrenin çalışma prensibi bir sıvının sıcaklıktaki artışla orantılı bir şekilde genleşmesine dayanır. Bu çeşit termometrelerde özellikle civa kullanılır. Düz bir borunun içerisindeki civanın hacmi, sıcaklıktaki değişim ile azalır veya yükselir. Bu da sıcaklığı ölçümleme mizi sağlar. Çevre koşullarına göre civa yerine alkol (soğuk bölgelerde) kullanılır. Kullanılan alanlarına göre termometrelerin bir çok çeşidi bulunur. Günümüzde artık bir çok alanda cıvalı termometreler yerini dijital termometreler kullanılmaktadır.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst