Tarih Tarihteki İlk Medeniyetler Nelerdir? Başlıca Medeniyet Havzaları

Züleyha

Yönetici

Tarihteki İlk Medeniyetler Nelerdir? Başlıca Medeniyet HavzalarıMÖ 3200 Tarihinde ......Sümerlerin yazıyı bulması
MÖ 2375 Tarihinde......... Urkagina Yasaları’nın çıkarılması
MÖ 1900 Tarihinde .......Anadolu’da yazının kullanılmaya başlanması
MÖ 1700 Tarihinde........ Hammurabi Kanunları
MÖ 1296 Tarihinde......... Kadeş Savaşı
MÖ 1280 Tarihinde .........Kadeş Antlaşması
MÖ 1260-1250 yılarında ..Truva Savaşları (Görsel 2.22)
MÖ 1230 Tarihinde .......... Ege Göçleri
MÖ 776 Tarihinde.............. İlk Olimpiyatlar (Görsel 2.23)
MÖ 753 Tarihinde .........Roma’nın Kuruluşu
MÖ 680 Tarihinde ...........Lidyalıların parayı kullanmaya başlamaları
MÖ 550 Tarihinde .........Pers İmparatorluğu’nun kurulması
MÖ 359 Tarihinde ...........İskender İmparatorluğu’nun kurulması
MÖ 330 Tarihinde .............. Pers İmparatorluğu’nun yıkılması
MÖ 323 Tarihinde .......... İskender İmparatorluğu’nun yıkılması
0 Tarihinde.......................... Hz. İsa’nın doğumu
313 Tarihinde ......................Milano Fermanı
325 Tarihinde ....................İznik Konsülü
330 Tarihinde....................Roma İmparatorluğu’nda Hristiyanlığın resmî din hâline gelmesi
375 Tarihinde.................. Kavimler Göçü
395 Tarihinde.................. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması
476 Tarihinde .................. Batı Roma’nın yıkılışıİran Medeniyeti
Geniş topraklara sahip Persler, satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardır. Gelişmiş bir posta teşkilatı kuran Persler, Sardes’ten başlayıp başkentleri Sus’a kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır

Hint Medeniyeti
Hint medeniyetinde, matematikçiler sıfırı ilk olarak kullanmışlar.. Ama sıfırı sayı olarak istememişler. Sayı sistemindeki bu erken tarihli gelişme, aritmetiğin gelişim hızını etkilemiştir.

Çin Medeniyeti
Çinliler; barut, pusula, kâğıt ve matbaayı icat etmiştir. Galileo’dan (Galilo) önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermişler. Şimdide kullanılan geleneksel tıbbın tedavi yöntemleri olan masaj ve akupunkturu kullanmışlardır.

Mezopotamya Medeniyetleri
Ulaşım, mimarlık, madencilik, çömlekçilik, dokumacılık, çiftçilik ve kanal yapımında gelişmiştir. Mezopotamya medeniyetleri aritmetik işlemlerde çarpım tablosunu kullanmış ve dört işlem yapmıştır. Alan ölçümleri ve su kanalları açmak için geometriden yararlanmıştır. Dairenin alanı ve silindirin hacmini bulmuş ve “pi” sayısı için 3,125 değerini belirlemiştir. Çemberi 360 dereceye bölmüşlerdir. Mezopotamya’da astronomi gelişmiş, Ay ve Güneş tutulmaları hesaplanmış ve takvim yapılmıştır. Bir saat 60 dakikaya, bir dakika da 60 saniyeye bölünmüştür. Bir hafta 7 gün kabul edilmiştir

Sümerler; MÖ 3200’de çivi yazısını bulmuştur. Sümerler, “Ziggurat” adı verilen tapınaklar inşa etmiştir. Bu tapınaklarda gözlem yaparak gök biliminde bilimsel gözlem yöntemini keşfetmiş, bilgileri tablolaştırmışlar ve astronomi alanında ilerlemişlerdi. Ay ve Güneş tutulmalarını hesaplamış; Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn gibi gezegenleri tespit edilmiştir. Bir yılın uzunluğunu bugünkü hesaba göre sadece 4,5 dakikalık bir hata ile hesaplayan Sümerler, ay yılı esasına göre takvim
hazırlamışlardır. Sümer Kralı Urkagina, MÖ 2375’te tarihte bilinen ilk yazılı kanunları çıkarmıştır.

Babiller; mimaride gelişmiş, Babil Kulesi ve Babil’in Asma Bahçeleri gibi eserler inşa etmişlerdir. Kral Hammurabi tarafından Hammurabi Kanunları hazırlanmıştır.
Asurlular ise kara kolonileri kurmuş ve yaptıkları ticaret yolları sayesinde Anadolu’yla güçlü bir Anadolu’ya getirmiş ve burada tarih çağlarının başlamasını sağlamışlardır. Asurlu tüccarlar, başta Kaniş (Kültepe) olmak üzere Anadolu’nun pek çok yerinde pazarlar kurmuşturlar.

Yunan Medeniyeti
Yunan kentlerinde yapılan seçimler, cumhuriyet ve demokrasinin ilk izleri kabul etmişler. Başta Aristoteles (Aristo) olmak üzere Yunan bilginleri, bitkilere ve hayvanlara ilişkin bilimsel bilgileri derleyerek botanik ve zooloji alanlarının temellerini attılar. Miletli Thales (Tales) ve Pythagoras (Pisagor); matematik, astronomi
ve felsefe alanında önemli gelişmeler yapılmış.

Anadolu Medeniyetleri
Hititler, Pankuş adında bir meclis oluşturmuştur. Hititlerde Tavananna denilen kraliçe yönetimde söz sahibi olmuşlar.
Hitit Kanunları;evlenme, boşanma, nikâh, nişan gibi aileyle ilgili hususlara yer verilmiştir. Hititler, gelişmiş hukuk kurallarıyla kadın haklarına kanunlarında yer vermiştir. Anal denilen yıllıklar tutmuşlardır.

Lidyalılar, insanlık tarihinde ilk kez madeni parayı (sikke) basmışlardır.

Frigler, özellikle tarım alanında ve dokumacılıkta gelişmişlerdir. Tapates adı verilen halı ve kilimleri dokumuşlardır.

Urartular ise taş işçiliğinde gelişmiştir. Van Kalesi’nin yanında su kanalları, su bentleri ve mezar odaları inşa etmiştir. Zengin demir, gümüş ve bakır yataklarına sahip olan
Urartular, maden işleme sanatında ilerleme kaydetmiştir.

Mısır Medeniyeti

Nil Nehri etrafında ortaya çıkan Mısır medeniyetii İlk Çağ’daki en büyük medeniyetlerden biridir. Mısırlılar, hacim ve alan ölçmeyi hesaplamış ve piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır. Mimari, astronomi, matematik ve tıp alanında ilerlemişlerdir. Mısırlılar, güneş takvimini kullanmış, yılı 365 gün olarak hesaplamış ve bir günü 24 saate bölmüşlerdir.

Doğu Akdeniz Medeniyeti

Fenikelilerin yapmış oldukları kolonicilik sayesinde Akdeniz Havzası’nda ticari ve ekonomik etkileşim gelişmiştir. Akdeniz’in ilk uzman gemicileri ve tüccarları olan Fenikeliler, ticari faaliyetleri sayesinde çivi yazısı ve hiyeroglifin yerine Fenike alfabesini geliştirmiştir. Bu alfabeyi Yunanlılar ve Romalılar geliştirerek bugünkü Latin alfabesi
oluşturulmuştur.
İbranilere kadar çok tanrılı din inanışı yaygınken İbraniler tek tanrılı semavi din inancını benimsemiştir
 
Üst