Tarihte Bugün 14 Haziran

#1

14 HAZİRAN
1839- Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi
olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.

1909- Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan
''İçtimaatı Umumiye Kanunu'' kabul edildi.

1923- Kadınlar Halk Fırkası kuruldu.

1926- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de suikastta
bulunulacağı haber alındı. Suikast girişimini, Giritli Şevki,
Vali Kazım Dirik'e ihbar etti. Suikast girişimi failleri Ziya
Hurşit ve arkadaşları tutuklandı.

1935- Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasına ilişkin yasa
TBMM'de kabul edildi.
1936- Rus yazar Maksim Gorki öldü.

1937- Hatay'ın bağımsızlığı TBMM'de onaylandı.

1940- II. Dünya Savaşı'nda Alman birlikleri Paris'e girdi.

1982- Falkland Adalarını işgal eden Arjantin birlikleri teslim oldu.

1989- Kapalı yerlerde sigara içilmesi ile sigara reklamı ve
kampanyası yasaklandı.

2000- İtalya'da affedilen ve Abdi İpekçi suikastı ile gasptan
Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan terörist Mehmet Ali Ağca,
Türkiye'ye getirildi.

not alıntıdır
 
Üst