Tarih Talas Savaşı Hangi Ülkeler Arasında yapılmıştır önemi nedir?

Züleyha

Yönetici

Talas Savaşı Hangi Ülkeler Arasında yapılmıştır önemi nedir?


Savaş başladığında Türkler ve Araplar müttefik değildir,
Müttefik Kuvvetlerinin 751 Yılında Talas suyu kenarında bugünkü Almatı yakınında Cin kuvvetleri ile yaptıkları savaş. 744 senesinde II. Gök Türk İmparatorluğunu yıkan Uygurlar, onların yerini dolduramadığı için Çinliler batıya doğru ilerlemeye başladılar. Bunun üzerine Karluk Türkleri tarafından desteklenen Müslüman Araplar ile Çinliler arasında meydana gelen Talas Savaşı’nda (751) Çinliler ağır bir yenilgi yaşadılar. Çinliler bu yenilgiden sonra Batı Türkistan’a hâkim olma emellerinden vazgeçmek zorunda kaldılar. Türk boyları Çin baskısından kurtuldular. Batı Türkistan’da sarsılan Türk nüfuzu yeniden kuruldu. Türk-Arap mücadelesi Talas Savaşı’ndan sonra yerini dostluğa ve iş birliğine bıraktı. Sağlanan bu barış ortamında İslâmiyet’in Türkler arasında hızla yayıldı. Talas Savaşı kültür tarihi açısından da önemli gelişmelere neden oldu. Kâğıt bu savaşta esir alınan Çinliler vasıtasıyla Çin dışında ilk defa Semerkant’ta üretilmiştir. IX. yüzyıldan itibaren Endülüs’ten Hindistan’a kadar tüm İslam ülkelerinde kâğıt yapımına başladılar. Kâğıt Avrupa’ya Sicilya ve Endülüs üzerinden girmiştir.
 
Üst