Son Peygamber ne demektir? kısa kısa açıklaması

Züleyha

Yönetici

Son Peygamber ne demektir? kısa kısa açıklaması

Son Peygamberdir yani “hâtemü’l-enbiyâ”dır. Son Peygamber olduğu için kendisine ahir zaman peygamberi de denilmiştir. O, peygamberlerin sonuncu halkasıdır. Artık peygamber gelmeyecektir, peygamberlik kapısı tamamen kapanmıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’den (s.a.v.) önceki peygamberler belli bir topluluğa gönderilmişlerdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) ise yalnızca bir topluma değil bütün insanlığa hatta bütün evrene gönderilmiştir.


Peygamberliği belli bir bölge ve belli bir zamanla da sınırlı değildir. Hz. Muhammed’den (s.a.v) sonra peygamberlikle ilgili bütün iddialar geçersizdir.
Kur’an-ı Kerim’de; “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”51 buyurulur. Buradan onun hem bütün varlıklara gönderildiğini hem de bütün varlıkların iyiliği ve bağışlanması için gönderildiğini anlıyoruz. Yüce Rabbimiz (c.c.): “(Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim.”52 ayetinde Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) yalnızca bir millete değil bütün insanlara gönderildiğini bildirmektedir. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir.

Onun getirdiği din de son dindir. Şanı yüce olan Allah (c.c.), Hz. Muhammed’e (s.a.v.) doğruya yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran kıyamete kadar insanlara rehber olacak Kur’an-ı Kerim’i indirdi.
Her peygamberin bir mucizesi vardır. Hz. Peygamberimizin de (s.a.v.) en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir. Bütün peygamberleri örnek alan, bütün insanlara gönderilen ve getirdiği din ve kitabı kıyametem kadar devam edecek olan Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) peygamberlerin en faziletlisi olarak kabul edilir.

51 Enbiyâ Sûresi, âyet 107.
52 A’râf sûresi, âyet 158.
 
Üst