Ödev Sıvı–Sıvı Homojen Karışımlar Nasıl Ayrılır?

Züleyha

Yönetici

Sıvı–Sıvı Homojen Karışımlar Nasıl Ayrılır?

Araç ve Gereç
- Su
- Etil alkol
- Sacayak
- Cam balon
- Termometre
-İspirto ocağı
- Buz parçaları
- Beherglas (2 adet)
- Dik açılı cam boru
- İki delikli lastikli tıpa
- Lastik saydam hortum

Sıvı–Sıvı Homojen Karışımlar Nasıl Ayrıştırılır?
- Cam balonun yarısına kadar etil alkol ve sudan oluşan bir çözelti hazırlayalım.
- Dik açılı cam boruyu ve termometreyi iki delikli lastikli tıpaya takarak lastik tıpayı cam balonun ağzına takalım.
- Cam borunun ucuna lastik hortumu geçirelim.
- Beherglaslardan bir tanesini buz parçaları ile dolduralım.
- Lastik hortumun bir kısmı görselde görüldüğü gibi buz dolu beherglasın içine, diğer ucunu ise boş beherglasa koyalım.
- Cam balonu sacayağı üzerine yerleştirerek ispirto ocağını yakalım.
- Karışımı ısıtmaya başlayalım. Isıtma işlemi süresince dikkatli olalım.

Sıvı–Sıvı Homojen Karışımlar Nasıl Ayrılır.jpg


Termometredeki değer sabit kaldığı zaman, dereceli silindirde madde birikimi olup olmadığını gözlemleyelim.
- Termometrenin gösterdiği değerin tekrar yükseldiğini gördüğümüzde ispirto ocağını söndürelim.
Analiz
¬¬ Etil alkol-su karışımını ayırmak için sizce hangi yöntemi
kullandınız?
¬¬ Bu yöntemde maddelerin hangi özelliklerinden yararlandınız?
 
Üst