Sağık Sırasıyla Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı Organlar Nelerdir?

Züleyha

Yönetici

Sırasıyla Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı Organlar Nelerdir?

Besinlerin organlarımızdan geçerken uğratıldığı değişimlere ne ad verilir? ...
Sindirim sisteminde farklı aşamalardan geçerken parçalanır ve değişime uğrar.
Besinlerin, sindirim sisteminde küçük parçalara ayrılması ve değişime uğraması olayına sindirim denir.. Tükettiğimiz besinlerin kana karışabilecek hâle gelmesini sağlayan yapı ve organların tümüne ise sindirim sistemi adı verilir.


Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Sindirim sistemimizde görevli yapı ve organlar şunlardır; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüstür. Bu yapı ve organlar, birbirine açılan farklı genişlikteki kanallara benzetilebilir. Bu kanal yapısı içinde yer almayan tükürük bezleri, karaciğer ve pankreas ise salgıladıkları salgılarla sindirime destek sağlar.

Fiziksel ve Kimyasal Sindirim
Yediğimiz besinler hangi organlarımızdan geçer? ......

Sindirim ilk önce, besinlerin ağzımızda tükürükle ıslatıp dişlerimiz ile parçalanarak ufalanmasıyla başlar. Ardından mide ve bağırsaklara doğru gider. Yediğimiz besinler böylece önce ağzımızda, sonra mide ve bağırsaklarda birtakım değişikliklere uğrar. Ancak besinlerin midede salgılanan enzimler ve mide asidi ile uğradığı değişim, ağızda dişlerle parçalanarak uğradığı değişimden farklıdır.

Sindirim olayı, besin maddelerinin parçalanma şekline bağlı olarak iki şekilde olur.
Besinlerin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılması fiziksel (mekanik) sindirimdir. Besin maddelerinin enzim adı verilen salgılar yardımıyla yapısal değişime uğrayarak daha küçük yapılara ayrılması ise kimyasal sindirimdir. Kimyasal sindirim için enzimlerle birlikte su da gereklidir.

Yağların fiziksel parçalanması, diğer besin içeriklerinden farklı olarak çiğneme veya kas hareketleriyle değil, safra salgısının etkisiyle gerçekleşir.

Besinler, mekanik sindirim sırasında özelliklerini kaybetmez, sadece fiziksel olarak küçük parçalara ayrılır. Bu durum kimyasal sindirimin daha kolay ve hızlı gerçekleşmesini sağlar.
Bu besin içeriklerinin her biri, farklı büyüklükteki taneciklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Kimyasal sindirimde görevli enzimler, yediğimiz besinlerdeki besin içeriklerinin, bunları oluşturan taneciklere kadar parçalanmasını sağlar. Besinler ancak bu durumda kana karışarak hücrelere taşınabilecek hâle gelebilmektedir. Çünkü fiziksel parçalanma ve ufalanma, besinlerin kana karışıp hücrelere taşınması için yeterli değildir.

Not: Vitaminler, mineraller ve su, sindirime uğramadan doğrudan kana geçer.

Sindirime Yardımcı Organlar

Karaciğer Yağların sindirimi için gerekli olan safra (öd) salgısını üreterek sindirime yardımcı olur. Karaciğer tarafından üretilen safra salgısı, karaciğerin alt kısmında bulunan safra kesesinde toplanır ve buradan bir kanal yardımıyla ince bağırsağın ilk bölümü olan onikiparmak bağırsağına geçer. Safra salgısı, onikiparmak bağırsağında bulunan yağların küçük parçacıklara ayrılmasına yani mekanik sindirimine yardımcı olur. Safra salgısı ile fiziksel sindirime uğrayan yağların ince bağırsaktaki kimyasal sindirimi, daha kısa sürede tamamlanır.

Pankreas Sindirimde görev yapan bazı enzimleri salgılar. Bu enzimler pankreas öz suyu denilen maddeyi oluşturur. Pankreas öz suyu, ince bağırsağa bir kanal yardımı ile aktarılır. Pankreas öz suyundaki enzimler sayesinde karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimi gerçekleşir
 
Üst