Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar nelerdir kısaca


Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar nelerdir kısaca

Yediğiniz besinler hücrelere geçebilecek duruma gelebilmek için bir dizi işlemden geçer. Buna sindirim adı verilir. Sindirim sırasında büyük moleküllü besin içerikleri, hücrelerin kullanılabileceği kadar küçük moleküllere dönüşür. Besinlerin küçük moleküllere ayrılması için sindirim sisteminin bazı bölümlerinin özel yapı kazanmış olması gerekir. Bu bölümler, besinleri fiziksel ve kimyasal olarak değişikliğe uğratacak özelliklere sahiptir. Besinlerin fiziksel olarak küçük parçalara ayrılması fiziksel (mekanik) sindirimdir. Bazı salgılar yardımıyla besinlerin parçalanmasıysa kimyasal sindirimdir. Bu salgılar enzim olarak adlandırılır. Enzimler, büyük moleküllü besin içeriklerini küçük moleküllere dönüştürür. Besinler sindirim sisteminin değişik bölümlerinde kimyasal ve fiziksel sindirim sayesinde parçalanır.

Sindirim sistemi iki ucu açık bir boru gibidir. Ağızla başlayıp anüsle sonlanan bu sistemin bölümlerini ve görevlerini aşağıdaki şekilde bulabilirsiniz.

sindirim-sistemi-organlari.jpg

1. Ağız: Sindirim sisteminin başlangıç organıdır. Ağızda dil, dişler ve tükürük bezleri bulunur. Besinler burada parçalanmaya başlar. Karbonhidratın kimyasal sindirimi ağızda başlar.

2. Yutak: Ağız ve burun boşluğu ile yemek ve soluk borusunun birleştiği bir kavşak gibidir. Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar.

3. Yemek borusu: Yutaktan gelen besinlerin mideye ulaşmasını sağlar. Yapısında bulunan kaslar yardımıyla besinleri mideye ulaştırır.

4. Mide: Sindirim sisteminde mide üstten yemek borusuna alttan on iki parmak bağırsağına bağlıdır. Yapısının kaslı olması besinlerin burada çalkalanarak çorba hâline gelmesini sağlar. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar.

5. İnce bağırsak: Mideden bağırsağa geçen besinlerin en küçük birimlerine kadar ayrılıp kana geçtiği yer ince bağırsaktır. Sindirim sisteminin en uzun bölümüdür. İç yüzeyinde parmağa benzeyen çok sayıda girinti ve çıkıntı (villuslar) bulunur. Sindirilmiş besinler buradan kana geçer. Yağların kimyasal sindirimi burada başlar. Yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindirimi tamamlanır.

6. Kalın bağırsak: İnce bağırsaktan sonra başlayıp anüste biten kısımdır. İnce bağırsak gibi uzun değildir. Ayrıca girinti ve çıkıntılar da yoktur. İnce bağırsaktan gelen besinler içerisinde kalan su, kalın bağırsakta emilerek kana geçer. Besin maddelerinin hücrelere geçecek kadar parçalanmayan bölümleri atık madde olarak sindirim sisteminin son bölümü olan anüse gönderilir. Ayrıca kalın bağırsakta bulunan bir kısım bakteriler de çeşitli vitaminler üreterek beslenmeye katkıda bulunur.

7. Anüs: Besin maddelerinin vücut tarafından kullanılmayan bölümü anüs yoluyla atık madde olarak vücuttan uzaklaştırılır.
 
Üst