Sahabi Kavramı Ne Demektir Kısaca?

Züleyha

Yönetici

Sahabi Kavramı Ne Demektir Kısaca?

Dost ve arkadaş anlamında kullanılan sahabi kelimesi, sohbet kelimesinden gelir. Müslüman olarak Peygamberimiz ( s.a.v) sohbetine katılan kimse demektir. Sahabe ise sahabi kelimesinin çoğuludur. Hz. Muhammed (s.a.v) gelip iman eden sahabiler, onunla görüşüp sohbet ettiler. Birlikte namaz kıldılar ve Kur’an okudular. İslam’ı ondan öğrenip Müslümanca yaşadılar. Peygamberimizle (s.a.v) hem dost oldular hem de bütün zorluklarla birlikte mücadele ettiler.
 
Üst