Ödev Saf Maddeler Nelerdir? Örnek ve Özellikleri

Züleyha

Yönetici

Saf Maddeler Nelerdir? Örnek ve Özellikleri
Saf Maddeler
Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere saf maddeler denir.
Bir madde hangi büyüklükte olursa olsun atomlardan oluşmuştur. Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Bir elementin bütün atomları aynı iken farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu yüzden elementlerin her biri farklı özelliklere sahiptir. Elementler sembollerle gösterilir.

Saf Maddeler
Su
Oksijen
Karbondioksit
Atom
Altın
Bakır
Demir
Helyum
Şeker
Sodyum
Oksijen
Tuz
Cam
Altın
Alüminyum
Saf maddeler, "Elementler ve Bileşikler" olmak üzere ikiye ayrılır.

Elementler, Saf maddedirler. Homojendirler.

Elementlerin Özellikleri Nelerdir
- Homojen yapıda ve saf maddelerdir.
- Elementlerin en küçük yapı taşları atomlardır.
-Erime ve kaynama noktaları bellidir (bazı metaller hariç).
-Öz kütleleri sabittir.
- Fiziksel veya kimyasal yollarla ayrıştırılamazlar.

Bileşik Nedir?
Bileşik,İki yada ek olarak çok türdeki atomların belli oranlarda birleşerek oluşturdukları farklı özellikteki saf maddelerdir.

Bileşiklerin en küçük yapı birimi moleküldür. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilirler çünkü en az iki atomdan meydana gelirler. Yoğunluk, erime ve kaynama noktaları bellidir.

Bileşiklerin Özellikleri nelerdir
- En küçük parçaları moleküllerdir.
-Kimyasal yollarla dönüştürülürler.
-Homojen ve saf maddelerdir.
-Erime ve kaynama noktaları bellidir.
- Bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır.
- Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederler.
 
Üst