Rızkı Genişleten, Bereketlendiren, Borcu Kolay Ödemek İçin Okunacak Dualar

Züleyha

Yönetici

Rızkı Genişleten, Bereketlendiren, Borcu Kolay Ödemek İçin Okunacak Dualar.jpg

Rızkı Genişleten, Bereketlendiren, Borcu Kolay Ödemek İçin Okunacak Dualar
Dua: 1. Çağırma, seslenme. 2. Yalvarma, yakarma. 3. İbadet. 4. Dileme, yardım isteğinde bulunma. 5. İbadet ve yakarma amacıyla okunan dinî metin. 6. İnsanın, Allah’ın (c.c.) yüceliği ve büyüklüğü karşısında kendi zayıflığını kavrayıp ona yalvarması, şükretmesi, onu övmesi ve Allah’la (c.c.) her an beraber olduğunun bir göstergesi olarak onunla iletişim kurma eylemi.


Hz. Muhammet Efendimiz Hz. Aliye öğrettiği, borçtan kurtulmak ve helal rızık için okunacak dua…

Mükâtep bir köle Hz. Ali’ye (r.a.) gelerek: Borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardım et!” demişti. O da: Hz. Muhammed bana öğrettiği duâyı ben de sana öğreteyim mi? Buna devâm ettiğin takdirde, üzerinde Sebir Dağı kadar borç olsa bile Yüce Allah (c.c.) onu ödemene yardım eder” dedi ve şu duâyı okudu:

Okunacak Dua
borçtan kurtulmak ve helal rızık.jpg

“Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lûtfunla beni Sen’den başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Deavât, 110/3563; Ahmed, I, 153)

Rızık Kapılarını Açan Bereket ve Bolluk Duaları
Akşam namazından sonra
-70 defa “Estağfirullah el âzim ve etûbü ileyh”
-11 kere salavat
-11 kere “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh.Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve Hayyun lâ yemûtü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ küllişey’in kadir.”
-313 defa “Ya ALLAH,Ya FETTAH,Ya REZZAK,Ya LATİF,Ya VEDUD” esmaları,işinizin daha iyi olması ve rızkınızın bolluğu ve bereketi için okunan esmalardır. İş yerinde okunabileceği gibi evden de okunabilir
 
Son düzenleme:
Üst