Teknoloji Piezoelektrik Nedir? Kullanım Alanları

Züleyha

Yönetici

Piezoelektrik Olayı ve Uygulamaları

Screenshot_23.jpg

Piezoelektriklik

Bazı billurların ve belirli sayıda seramik gereçlerin, basınç altında elektrik voltajı üretmeleri olayı. Piezoelektriklik olayının alanı, bulunuşundan bu yana büyük ölçüde genişlemiş, ilk olarak, 1915’te Langevin, denizaltı bulucusu (detektör) yapmak için bu olaydan yararlanmıştır. Uzun süre zaman ölçeği olarak yararlanılan piezoelektriklik, billur sarmal yaya (zemberek) oranla daha yüksek duyarlık sağladığı ve çok az sapma gösterdiği için, yakın dönemde kuvarslı ya da elektronik kol saatlerinde itici güç kaynağı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Piezolektrik billurlar ayrıca, mikrofonlarda, ses üstü titreşim üreteçleri ve alıcılarında, plak okuma kafalarında, salınım üreteçleri ve rezonatörleri yapımında, frekans üreteçleri yapımında, vb. kullanılmaktadır.
 
Üst