Özet Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi Nedir?

Züleyha

Yönetici

Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi Nedir?

Hz. Muhammed (s.a.v) Hayatını Öğrenmenin

Hz. Muhammed (s.a.v) hayatını öğrenmek, sünnetini benimsemek ve örnek şahsiyetini rehber edinmek bütün Müslümanlar için büyük önem arz etmektedir. Bilhassa insan onurunun zedelendiği, kardeşlik bağlarının koptuğu, insani ve ahlaki değerlerin unutulduğu günümüzde onun hayatını öğrenmek daha da gerekli hale gelmiştir. Çünkü Cenab-ı Allah , Hz. Muhammed (s.a.v) âlemlere rahmet olarak göndermiştir.

Peygamberimizin Hayatını Öğrenmek Niçin Önemlidir?

Hz. Muhammed (s.a.v) hayatı, Müslümanlar açısından son derece önemlidir. Çünkü Müslümanlar onun getirmiş olduğu Kur’an sayesinde hayatın anlamını, varoluş sırrını, nereden geldiklerini, nereye gittiklerini ve dünyadaki vazifelerinin ne olduğunu öğrenirler. Allah Resulü’nün hayatı, zihinleri meşgul eden bu soruların cevaplarını doyurucu nitelikte sunmaktadır.

Bir Müslüman için Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmenin asıl gayesi mukaddes dinimizin, onun hayatında şekillendiğinin farkına varmaktır. Zira bir Müslüman, doğru İslam’ı ve Müslümanca yaşamayı en güzel şekilde onun hayatından öğrenebilir. Zira onun hayatı dinimizi her yönüyle gösteren canlı bir örnektir. Resulü Ekrem Efendimizin hayatı, onun hem insani yönünü hem de Allah (c.c.)3 tarafından kendisine verilen peygamberlik yönünü yansıtmaktadır. İnsani yönü; Hz. Muhammed (s.a.v) de bizler gibi üzülür, sevinir, hasta olur, yaşlanır. Bu da onun bir insan olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Biz onun peygamberlik yönünü kendimize rehber edinirken biliyoruz ki o bize kendi içimizden gönderilmiş insan peygamberdir. Eğer son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) ve diğer peygamberler, meleklerden seçilmiş olsalardı onların hayatlarında kendi hayatımızda yaşadığımız sıkıntılara birer çözüm yolu ve sorularımıza cevaplar bulamazdık. Allah’a (c.c.) kulluk etmenin insanca yolunu bilemezdik.

Hz. Muhammed (s.a.v) genelde tüm insanlar, özelde ise Müslümanlar için hayati bir önem taşımaktadır. Onun örnekliği, dinimizin her yönüyle doğru anlaşılması ve hayata doğru yansıtılmasının önemli bir kaynağıdır. Kendi içimizden bize rehberlik edecek böyle bir peygamber göndermesi, Latif ve Kerim olan Cenab-ı Allah’ın (c.c.) büyük bir lütfu ve keremidir. Bunu en büyük nimet bilmeli ve bu nimetin şükrü olarak Peygamberimizin hayatını ve şahsiyetini öğrenmeliyiz.

“Bir gün bir sahabi, Hz. Aişe validemize ‘Peygamberimizin ahlakı nasıldı?’ diye sordu. Hz. Aişe de ona ‘Sen Kur’an okumuyor musun?’ sorusuyla karşılık verdi. Sahabi, ‘Evet, okuyorum.’ deyince Hz. Aişe şöyle devam etti: ‘İşte, Allah’ın elçisinin ahlakı, Kur’an idi.’”

(Müslim, Salatü’l-Musafirin, 139. ) “
 
Üst