Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri

#1
36 Osmanlı Padişahının 27'si çeşitli hastalıklar sonucu vefat ederken, 1'i savaş meydanında şehit olmuş, 4'ü öldürülmüş, 1'i zehirle intihar etmiş, 1'i zehirlenmiştir,2 padişahın ecelleriyle mi öldüğü, yoksa öldürüldüklerimi hala tartışmalıdır, bunlardan en gizemlisi Fatih Sultan Mehmet'in ölümüdür. İşte Osmanlı sultanlarının, ölüm nedenleri:


OSMAN GAZİ: OSmanlı imparatorluğunun kurucusu olan Osman Gazi 1326'da kalp yetmezliğinden öldü.
ORHAN GAZİ: 82 Yaşındayken Felç Yüzünden 1362'de öldü.İKİNCİ MURAD: Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451 de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir timördür.YAVUZ SULTAN SELİM: 21 Eylül 1520'yi 22 Eylül'e bağlayan gece kanserden vefat etti.KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN: 1566'da sigetvar kuşatmasının son günü 6/7 Eylül Gecesi beyin kanamasından öldü.İKİNCİ SELİM: Bir hamam alemi sırasında Cariyeleri kovalarken düşüp, yaralandı. 1574'te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü.ÜÇÜNCÜ MURAD: 17 Ocak 1595'te prostat kanserinden öldü.ÜÇÜNCÜ MEHMED: Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, "56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım" demişti. Bu olay 3. Mehmed'i derinden etkiledi. Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603'te kalp krizi geçirerek öldü.BİRİNCİ MUSTAFA: Osmanlı Tarihinde tek "DELİ"Padişah olan Sultan Mustafa 1623'te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639'da bir sara nöbeti sırasında öldü.DÖRDÜNCÜ MURAD: Osmanlı İmparatorluğunu eski parlak günlerine döndüren dördüncü Murad, Gençlik döneminde çektiği sıkıntılar ve çevresinin de etkisiyle aşırı derecede içkiye düşkündü. 8 Şubat 1640 gecesi sirozdan öldü.

 
#2


DÖRDÜNCÜ MEHMED: 1687'de tahttan indirildikten sonra dört yıl sonra 4 yıl hapis hayatı yaşadı. Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693'de öldü.İKİNCİ SÜLEYMAN: 40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691de tahta çıktı. Viyana bozgun yıllarında sıkıntılı geçen 4 yıllık bir padişahlığın ardından 6 Şubat 1695'te böbrek yetmezliğinden öldü.İKİNCİ MUSTAFA: 1703'te bir isyan sonucu tahttan indirildi. Bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703'te prostat kanserinden öldü.ÜÇÜNCÜ AHMED: Eğlenceleriyle meşhur lale döneminin padişahı olan üçüncü Ahmed, 1730'da patrona isyanı sonucu tahttan indirildi. Yıllarca Topkapı Sarayında hapis hayatı yaşadıktan sonra, Şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 24 Haziran 1726'da öldü.


BİRİNCİ MAHMUD: 21 yıl padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754'te bir Cuma Namazı dönüşünde saraya dönerken attan düşüp, beyin kanaması geçirip öldü..BİRİNCİ ABDÜLHAMİD: 1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesinin Rusların eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789'da öldü.İKİNCİ MAHMUD: Osmanlı modernleşmesinin başlatıcısı olan 3. Mahmud aşırı derecede içki içerdi. 28 Haziran 1839'da veremden öldü.ABDÜLMECİD: Tanzimat dönemini başlatan Sultan 25 Haziran 1861'de babası ikinci mahmud gibi veremden öldü.BEŞİNCİ MURAD: Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır. Müzmin şeker hastası idi. Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği tahribatın neticesinde 29 Ağustos 1904'de öldü.2.ABDÜLHAMİD: "Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı" diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan 2. Abdülhamid, 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayında 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü. 
#3

BEŞİNCİ MEHMED REŞAD: Müzmin şeker hastası idi şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 Temmuz 1918'de öldü.ALTINCI MEHMED VAHİDEDDİN: Son Osmanlı Padişahı olan Vahdettin San-Remo'da 16 Mayıs 1926'da kalp krizinden öldü.FATİH SULTAN MEHMET: Osmanlı tarihinin en gizemli ölümü Fatih Sultan Mehmedinkidir. Fatih Sultan Mehmed, Mayıs 1481'de Mısır Memlük Devleti üzerine sefere çıktı. Gebze yakınlarında hastalanınca başhekimi Lari Müdahale etti, Ancak Sultanı tedavi edemeyince eski başhekim Yakup paşa, Sultanı iyileştirmekle görevlendirildi.

Yakup Paşa, bazı ilaçlar vererek padişahın sancısını azaltmak istedi fakat ilaçların bir faydası olmadı. Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481'de Gebzede hünkar çayırında öldü. Fatih dönemi uzmanı Franz Babinger, Sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Bu görüş ilim çevrelerinde günümüze kadar süren tartışmalara sebep oldu. Şehabedin Tekindağ ve başka bilim adamlarıda sultanın ölümünün eceliyle olduğu, zehirlenmediğini savundular. bütün araştırmalara rağmen Fatih'in ölümündeki gizem çözülemedi.
SULTAN ABDÜLAZİZ: 1861 ile 1876 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Sultan Abdülaziz de Fatihten sonra ölümü en fazla tartışılan padişahtır. Tahttan indirildikten bir kaç gün sonra 4 Haziran 1876'da Feriye Sarayında bilekleri kesilmiş bir halde bulunan padişahın tahttan indirilmenin üzüntüsü ile intihar ettiği söylenir. Ancak öldürülmüş olma ihtimali daha kuvvetlidir.


YILDIRIM BEYAZİD: En büyük Osmanlı Komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402de Ankara Muharebesinde Timor'a esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403'te Ahşehir'de intihar etti. Zehirle ölen bir diğer Osmanlı Padişahıda aynı ismi taşır. Fatihin oğlu 2. Bayezid, Nisan 1512de askerin isyanı sonucunda oğlu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan çekildikten sonra ömrünün kalanının geçireceği Dimetokaya doğru yola çıktı, ancak buraya varamadan 21 Mayıs 1512de yolda öldü. Muhtemelen Yavuz, ileride bir taht kavgasının çıkmasını önlemek için babasını zehirletmişti..
BİRİNCİ MURAD: Harp sahrasında şehit olan tek Osmanlı Padişahıdır. 15 Haziran 1389'da Sırpların büyük bir bozguna uğradığı birinci Kosava Savaşının sonunda, Sırp Kralı Lazarın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıktığı sırada, göğsünde sakladığı hançeri birinci Murada saplayarak sultanı şehid etti. .

ÖLDÜRÜLEN PADİŞAHLAROsmanlı tarihinde bir isyan sonucu öldürülen ilk padişah ikinci Osman'dır. 2. Osman, çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğinin verdiği tecrübesizlikle askerin isyanına sebep oldu. Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler Yedikule'de genç padişahı bir kementle yakalayıp, boğdular.Öldürülen bir diğer Osmanlı Padişahı Sultan İbrahimdir. Sultan İbrahim, 7 Ağustos 1648'de tahttan indirilip, yerine küçük yaştaki oğlu Mehmed geçirilmişti. Ancak tahttan indirilen padişah kapatıldığı yerde on gün kalabildi. Feryatları bütün saray halkını etkiliyordu. Sultan İbrahimi yeniden tahta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca, Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri sultanı 18 Ağustos 1648'de boğdurttular.Osmanlı tarihinde adı yeniliklerle anılan Sultan 3. Selim, Kabakçı isyanıyla mayıs 1807'de tahttan indirilip, yerine 4. Mustafa geçirilmişti. Sarayda hapsedilen padişahı tekrar tahta çıkarmak için Nuzam-ı Cedit taraftarları Rusçuk'ta örgütlendiler. Alemdar Mustafa Paşa, bir orduyla İstanbula gelerek, Sultan Selimi tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etti. Ancak tedbirli davranmadığı için 4. Mustafa taraftarları 28 Temmuz 1808'de 3. Selimi öldürdüler......
3. Selimi öldürten 4. Mustafa da aynı akıbete uğradı. Askerlerin 4. Mustafayı tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etmesi üzerine tahtını emniyete almak isteyen 2. Mahmud onu 17 Kasım 1808'de boğdurttu.
 
#9
Bilgiler için çok teşekkürler..
OSMAN GAZİ: Osmanlı imparatorluğunun kurucusu olan Osman Gazi 1326'da kalp yetmezliğinden öldü.Bunu ve birkaçını biliyordum sadece..E bunuda biliyim yani bursalıyız o kadar :)
 
Üst