Osmanlı Devletinin Tanzimat ve Islahat Fermanını ilan etmesinde etkili olan faktörler nelerdir


Osmanlı Devletinin Tanzimat ve Islahat Fermanını ilan etmesinde etkili olan faktörler nelerdir

Tanzimat Fermanının İlan Nedenleri:

  1. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa’nın desteğini almak
  2. Avrupa’nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek
  3. Fransız İhtilali’nin milliyetçilik etkisini azaltmak
  4. Gayrimüslimleri devlete bağlamak
Islahat Fermanının Nedenleri:

  1. Islahat Fermanı’nın asıl amacı; Paris Konferansı sırasında Avrupalı devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışmasını engellemektir.
  2. Islahat Fermanı bütün halkların kaynaştırılması ve yeni bir Osmanlı toplumu meydana getirilmek için düzenlenmiştir.
  3. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerden destek görmek istemiştir.
  4. Islahat Fermanı Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine, azınlıkları bahane ederek daha fazla karışmamaları için yapılmıştır.
  5. Islahat Fermanı ile Karma toplum içindeki kargaşaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
 
Üst