Ödev Osmanlı Devleti Teşkilat Yapısı özet

Züleyha

Yönetici

Osmanlı Devleti Teşkilat Yapısı

Osmanlı, İmparatorluğunda teşkilat yapısını şekillendirirken ilk Türk devletleri, İlhanlılar, Bizans İmparatorluğu ve Selçuklular gibi devletlerin yönetimlerinden etkilenmiştir.
Osmanlı İmparatorluğunda teşkilat yapısı birçok yönden Selçuklulara benzer diğer taraftan da hükümdarın yetkisi bakımından onlardan ayrılır. Zira Osmanlı hükümdarları mutlak otoriteye sahiptir ve ülke yönetiminde merkeziyetçilik hâkimdir. Ülke Selçuklulardaki gibi şehzadeler arasında paylaştırılmamıştır.
 
Üst