Biyografi Noel Baba Kimdir? Noel Babanın Ortaya Çıkış Sebebi

Züleyha

Yönetici

Noel Baba Kimdir Ortaya Çıkıs Sebebi.jpg


Noel Baba Kimdir? Noel Babanın Ortaya Çıkış Sebebi

Noel Baba

Noel bayramının temel unsurlarından biri Noel Babadır. Noel Baba efsanesi Anadolu’da yaşamış Aziz Nicolas ile ilişkilendirilir. Aziz Nicolas MS. 300 yıllarında Patara (Fethiye yakınlarında bir antik kent) olarak bilinen Demre (Antalya-Kale) ’de doğmuştur. Onun çocukluk ve gençlik dönemlerinin güzel olaylarla dolu olduğundan söz edilir. O, Myra’da yani bugünkü Antalya’ya bağlı Fenike Kaş üzerinde bulunan şu anda Kaş ismini alan Demre ilçesinde Başpiskoposluk yapmıştır.

6 Aralık 343’te öldüğü ifade edilen Aziz Nikolas’ın anısına her yıl Hıristiyanlar tarafından, 6 Aralıkta dinî törenler düzenlenir. Aziz Nicolas’ın ünü önce İtalya’da IX. yüzyıldan sonra Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yayılmıştır. Noel Baba halk arasında Hıristiyanlığın en önemli kültür öğelerinden biri olarak ün kazanmıştır. İhtiyaç sahiplerine ve çocuklara yardımcı olmayı seven Noel Baba, hediyelerini vermek için bir eşek veya ren geyiğiyle koşulu bir kızağa binerek gezen; sırtında içi dolu bir heybe ile dolaşan, bu armağanları evlere bacadan bırakan bir kişidir. Bacadan indiği ve armağanları bıraktığı öyküsü yaygınlaşmıştır.

Aziz Nicolas zamanla, önce Almanya’da olmak üzere birçok ülkede Noel Babaya dönüşmüştür. Amerika’ya yerleşen Hollandalı göçmenler Noel baba geleneğinde birlikte götürdüler. Uzun, zayıf bir aziz olarak tanınan Noel baba, burada şişman ve neşeli bir adama, piskoposluk kıyafeti de kırmızı bir giyesiye dönüştürülmüştür. Varlığının tamamen mitolojik öğelere dayandırılan Aziz Nicolas ile özdeşleştirilen Noel Baba, denizcileri koruması ve kurtarması şeklindeki mitolojik rivayetlerde vardır. Buna göre Yunan mitolojisindeki Poseidon’a (Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı.) dayandığı söylenmektedir.

Çünkü mitolojideki bu Poseidon da denizcilerin ve çocukların koruyucusu olarak bilinir. İşte bu mitoloji kahramanı senkretize edilerek turizm gayesiyle önce Aziz Nicolas’a, sonra da Noel Baba’ya dönüştürülmüştür. Bununla da yetinilmeyerek 1981 yılından itibaren her yıl Antalya Demre’de Noel Baba şenlikleri düzenlenmeye başlanmıştır. Hıristiyan cemaatin bulunmadığı bu yerde yeniden restore edilen kilisenin bahçesine bir de Noel Baba heykeli dikilmiştir. Bütün bu çalışmaların, kültürel etkileşimin ne kadar etkili olduğunu göstermekle beraber toplumların dini kutlamaları ‘kültür şenlikler’ şeklinde de algılayarak kutladığını göstermektedir. Ancak İsa Mesih’in doğum gününde, çocuklara hediye dağıtan efsanevi şahsiyet Noel Baba’nın efsane olduğu ve bunun Aziz Nicolas ile her hangi bir ilgisinin olmadığı belirtilmektedir. Günümüzdeki Noel Baba imajı, Kuzey Avrupa ülkelerine, Almanya’dan yayılarak aşina hale gelmiş ve dini-sosyal bir fenomene dönüşmüştür. Buna göre, Noel Baba, Noel kutlamalarının bir unsuru iken zamanla yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez bir öğesi halini almıştır. Bu durum iki kavramı iç içe sokarak yanlış anlaşılmaya sebep olmuştur
 
Üst