Nafile Namazlar Nelerdir? Kaç Rekattır? Ne Zaman Nasıl Kılınır?

Züleyha

Yönetici

Nafile Namazlar Nelerdir? Kaç Rekattır? Ne Zaman Nasıl Kılınır?

Nafile Namazlar Farz ve vacip olan ibadetler yerine getirildikten sonra, bunların dışında fazladan sevap kazanma niyetiyle yapılan ilave ibadetlere nafile ibadetler denir. Hz.Muhammed (s.a.v.) yapmış olduğu ve nafile ibadetler kapsamında olan sünnet namazları mümkün olduğunca kılmak, ona olan bağlılığın ve ihlasın bir göstergesi olduğundan son derece önemlidir.

Peygamberimizin (s.a.v.) farz ve vacip namazlar dışında belirli vakitlere bağlı olarak kıldığı namazlara “revâtib sünnetler” denir. Revâtib sünnetler; müekked ve gayr-i müekked olarak iki kısımdır.

Müekked sünnetler, Allah Resulü’nün (s.a.v.) daima kıldığı, ender olarak terk ettiği sünnet namazlardır. Sabah, öğle, akşam ve Cuma namazının sünnetleri ile yatsının son sünneti müekked sünnettir.

Şafiî mezhebine göre müekked sünnetler; sabahın farzından önce iki, öğlenin farzından önce ve sonra ikişer, akşamın farzından sonra iki ve yatsının farzından sonra iki olmak üzere toplam 10 rekâttır. Cuma namazının farzından önce ve sonra kılınan ikişer rekât sünnet de müekked sünnettir.

Gayr-i Müekked sünnet namazlar, sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) bazen kıldığı, bazen kılmadığı sünnet namazlardır. İkindi namazının sünneti ve yatsı namazının ilk sünneti gayr-i müekked sünnettir.

Nafile namazların en kuvvetlisi sabah namazının sünnetidir. Bu namaz o kadar önemlidir ki iki rekât farzdan önce tavsiye edilen iki rekât sünneti bile, Allah Resulü (s.a.v.) tarafından “dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı”50 olarak nitelenmiştir.

Mekruh vakitler dışında istenen vakitte nafile namaz kılınabilir. Nafile namazların evde kılınması, camide kılınmasından daha faziletlidir.

Ramazan ayı boyunca yatsı namazlarından sonra kılınan teravih namazı da müekked sünnettir. Her iki rekâtta selam verilerek on selam ile kılınır.

Teravih namazı tamamlandıktan sonra vacip olan vitr namazı kılınır.

Revâtib sünnetler dışında belirli bir vakte bağlı olmadan kılınan sünnet namazlardan bazıları da şunlardır:

Teheccüt namazı: Gece kılınan nafile namazdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yatsıyı kıldıktan sonra vitr namazını kılmadan uyur, gecenin ortalarından sonra uyanıp bir müddet nafile namaz kıldıktan sonra vitr namazını daha sonra da sabah namazının sünnetini kılardı.51 Allah (c.c.) tarafından Hz. Peygamber’e (s.a.v.) farz kılınan52 bu namaz, diğer Müslümanlar için nafile hükmündedir.


Kuşluk namazı: Güneşin doğmasının üzerinden yaklaşık 45-50 dakika geçmesinden zeval vaktine kadar olan süre içinde kılınan nafile namazdır.

Evvâbîn namazı: Akşam namazından sonra kılınan altı rekâtlık nafile namazdır. Tek selamla kılınabileceği gibi üç selamla da kılınabilir.

Tahiyyetü’l-mescid: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Biriniz mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekât namaz kılsın.”53 buyurmuştur. Şâfiî mezhebine göre ne zaman mescide girilirse girilsin bu namazı kılmak müstehaptır. Hanefî mezhebine göre ise kerahet vakitlerinde tahiyyetu’l-mescid namazını kılmak mekruhtur.

Bunların dışında abdest ve gusülden sonra, yolculuğa çıkarken ve dönüşte namaz kılmak, Allah’tan (c.c) bir şey istemek için hacet namazı kılmak; istihare, tövbe, tesbih ve yağmur namazları; güneş ve ay tutulması sırasında kılınan küsuf ve hüsûf namazları da nafile namazlardandır.
 
Son düzenleme:
Üst