Ödev Modern coğrafya kurucuları kimler? Nasıl çalışmalar yapmışlar?

Züleyha

Yönetici

Modern coğrafya kurucuları kimler? Nasıl çalışmalar yapmışlar?

Çağın ilk insanları, bulunduğu ortamı tanımaya çalışmış, çevrede farklı gözlemler yapmışlar. Üstünde durduğu araştırmalar sınırlı olmakla birlikte hayatı kolaylaştırmaya ve çevreyi algılamaya yönelikti. Meraklarını gidermeye yönelik olan bu yaklaşım, elbette ki coğrafya gibi bir bilim dalının ortaya çıkması ve onun sistematik bir bilim haline gelmesi için çok yetersizdi.

Yeryüzünün bazı alanlarının tasvir edilmesi ve bazı yerlerin haritalarının çizilmesi, eski çağlardaki coğrafya ile ilgili başlıca çalışmalar yapılmıştır.

Mesela Çatalhöyük’ü ve Babil’i gösteren haritalar, bilinen en eski haritadır.. Ayrıca savaşlar ve ticari ilişkiler de yeryüzünün bazı yerlerinin tanınmasında büyük etkisi olmuştur.

-İlk Çağ’da Coğrafyanın bilimsel olarak ele alınmıştır. MÖ 550 ve 476 yılları arasında yaşamış olan Miletli Hekatus, biri Asya diğeri Avrupa’yı anlatan iki ciltlik kitap yazmıştır. Bu kitaplarda tasvirler ve haritalar yer verilmiştir.

-MÖ 485-425 tarihleri arasında yaşamış olan ünlü tarihçi Herodot ise gezdiği yerlerin tarihini ve coğrafyasını incelemiştir.
Makedonyalı olan ve MÖ 384-322 tarihleri arasında yaşamış olan Aristoteles (Aristo) Ay tutulması sırasında Ay’ın üzerine düşen gölgesinden yola çıkarak Dünya’nın şeklinin yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.

- MÖ 276-195 tarihleri arasında yaşamış, Eratosthenes (Eratosten) ise Geographika (Ciografika) adlı bir eser yazarak coğrafya kavramını ilk kez kullanmıştır. Dünya’nın çevresini gerçeğe çok yakın hesaplayan Eratosthenes, eksen eğikliği ve Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığını da hesaplamıştır.

-Coğrafyaya katkıları olan bilim adamlarından biri de Amasyalı Strabon’dur. MÖ 64 -MS 24 yılları arasında yaşamış olan Strabon, Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve Evren’in ortasında yer aldığını öne sürmüştür. Avrupa, Asya ve Afrika’yı anlatan kitapları da vardır.
 
Son düzenleme:
Üst