İslam Mevlit Kandili (Peygamberimizin Doğduğu Gün) Yapılacak Dua Ve Salavatlar

Züleyha

Yönetici

Mevlit Kandili (Peygamberimizin Doğduğu Gün) Yapılacak Dua Ve Salavatlar

Mevlit Kandili (Peygamberimizin Doğduğu Gün) Yapılacak Dua Ve Salavatlar.jpgHz. Muhammed ( s.a.v) şöyle buyuruyor; "Kim bana (bir kere) salât okursa Allah da ona on salât okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir."
- Nesâî'de Ebû Talha (ra)'dan gelen bir rivâyet şöyle: "Bir gün Rasulullah (sav), yüzünde bir sevinç olduğu halde geldi. Kendisine: "Yüzünüzde bir sevinç görüyoruz!" dedik. "Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi: "Ey Muhammed! Rabbin diyor ki: "Sana salâvat okuyan herkese benim on rahmette bulunmam, selâm okuyan herkese de benim on selâm okumam sana (ikram olarak) yetmez mi?" ( Nesâî, Sehv 55, (3, 50)


Mevlit kandilinde Gününde ve Gecesinde Yapılacak Dua Ve Salavatlar
Yasin-i Şerif
Mülk Suresi
Nebe Suresi
100 defa "La İlahe İllallah"
100 defa"Allahu Ekber "
100 defa"Subhanallah"
100 defa"La havle vela kuvvete illa billahil Aliyyil Azim."
100 defa"Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahuekber."
100 defa (Salavat) "Allahümme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ seyyidina Muhammed."
 
Üst