Mendelevyum Simgesi Nedir? Mendelevyum Nasıl Elde Edilmiştir?

Züleyha

Yönetici

Mendelevyum Simgesi Nedir? Mendelevyum Nasıl Elde Edilmiştir?


Mendelevyum


Aktinitler dizisinden radyoaktif kimyasal element. Simgesı Md, atom sayısı 101, atom ağırlığı, 258 (en kararlı izotonununki) olan mendelevyum, ilk olarak 1955'te, A.Ghiorso,.B. G. Harvey, G. R. Choppin, S. G.Thompson ve Glenn T. Seaborg’un einsteinyum-253'ü laboratuvarda helyum iyonlarıyla bombardıman etmeleri sonucunda elde edilmiştir. Adı periyodik çizelgenin hazırlayıcısı Dmitriy Ivanoviç Mendeleyev’in adından kaynaklanır. Sonraki çalışmalarla 12 izotopu bulmuştur.
 
Üst