Madde Bağımlılığı Alkolün İnsan Sağlığına ve Davranışlarına Etkisi Nedir?

Züleyha

Yönetici

Madde Bağımlılığı Alkolün İnsan Sağlığına ve Davranışlarına Etkisi Nedir?

Alkolün İnsan Sağlığına ve Davranışlarına Etkisi

Sigaradan sonra en yaygın kullanılan sağlığa zararlı maddelerden biridir. İçki olarak tüketilen alkol birçok hastalığa neden olmaktadır. Alkol beden ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Alkolün insan bedeni ve ruhsal yapısı üzerindeki olumsuz etkileri ve zararları diğer uyuşturucuların yol açtığı zararlarla benzerlik vardır. Merkezî sinir sisteminin çalışma düzenini bozma, duygu, bilinç, düşünme ve kaygı gibi insanın farklı zihinsel ve ruhsal dengesini bozma bu tür maddelerin zararlarından bir kısmıdır. Uyuşturucu kullananların %57'si alkol kullanmaktadır. Bundan dolayı alkolden uzak durulmalı. Dinimiz İslamda alkol kullanımını yasaklamıştır.

Alkolün İnsan Sağlığına ve Davranışlarına Etkisi Alkol,.jpg


Alkol Bağımlılığının, Bireyin Aile İçi ve Toplumsal Hayattaki İlişkilerine Etkisi
Alkole başlamanın bireysel ve ailevi sebeplerinin dışında sosyal sebepleri de bulunmaktadır. Sosyal tüketicilik denilen tüketim şekli, bazı insanlar için alkolizmin ilk basamağını oluşturmaktadır. Çünkü başlamak tekrarı, tekrar da bağımlılığı getirmektedir. Bireyler ailesinde, büyüklerinde ya da arkadaşlarında gördüğünde alkole heves duyar ve alışır. Özellikle gençler içki içmenin kendisine saygınlık kazandıracağını düşünür. Bazıları da sevinçli veya tam aksine üzüntülü olduğunda alkol tüketir. Alkol, sorunları unutmanın ya da çözmenin aracı değil, sorunların kaynağıdır.

Alkol alma isteğini kontrol edemeyen, ortaya çıkan bedensel, ruhsal ve sosyal zararlarına rağmen hâlâ alkol kullanmaya devam eden kişilerde “alkol bağımlılığı” oluşmuş demektir. Alkol kullanımı yavaş yavaş başlar, daha sonra kişi farkında olmadan bağımlı hâle gelir. Alkole başlamanın sebepleri kişilik özellikleri, arkadaş ya da aile çevresi olabilir. Zayıf iradeli, alkol kullanan arkadaşlarının isteklerine “hayır” diyemeyen, ailesinde alkol bağımlısı bulunan kişiler alkol bağımlılığına daha yatkındır. Bu kişiler, önceleri hafif alkollü içecekleri zararlı olmadığı düşüncesiyle kullanır, giderek sorunlarla baş etmek ya da keyif vermesi amacıyla daha fazla alkol tüketirler. Bağımlılık, alkol alımı arttıkça daha da artar ve kişi giderek alkole daha çok ihtiyaç duyar. Bu kişiler genellikle bağımlı olduğunu inkâr ederler.


DSÖ’nün aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30 ülkede yaptığı araştırmaya göre alkolün sebep olduğu bazı olumsuz olayların oranları şu şekildedir

olkolun zararları.jpg


Madde Bağımlılığı ve Etkiler
Uyuşturucu maddeler;
- Aklı ve iradeyi işlemez hâle getirir.
-Kişiyi normal yaşam ve davranışlarından uzaklaştırır.
-Bulantı, kusma, karın ağrıları, kabızlık, ishal, mide, bağırsak spazmlarına ve kanamalarına sebep olur.
- Tüm iç organların zarar görmesine ve buna eşlik eden bir dizi hastalığa neden olur.
-Zehirlenmelere ve bu yolla gelen ölümlere sebep olur.
-Bireyin çevreye uyum yeteneğini azaltır. Bağımlı giderek aileden ve çevresinden koparak yalnızlaşır.
- Çoğu zaman bu tabloya ağır bunalımlar eşlik eder.


Alkolün İnsan Sağlığına ve Davranışlarına Etkisi Alkol,1.jpg

Madde Bağımlılığı Kurtulmanın Yolları
Madde kullanımı ile ilgili baskılara direnmek için kararlı ve tutarlı olunmalıdır. Madde kullanımına karşı etkili bir mücadele bu konuda bilgi ve bilinç sahibi olmakla başlar. Madde bağımlılığını önlemede en etkili yöntem gerektiğinde “hayır” diyebilecek yaşam becerileri ile donatılmış gençler yetiştirmektir . Bireyin davranışlarını kontrol etmesi, davranışlarının sorumluluğunu alabilmesi ve öz güven sahibi olması öz denetimini sağlar. Öncelikle genci her yönüyle tanımaya çalışan, karşılıklı saygı ve kabul anlayışlarına dayalı aile ilişkileri geliştirilmelidir. Daha sonra güvenli çevre ve okul ortamı bu sağlıklı gelişimi pekiştirecektir. Dinî inanç ve davranışlar da bu çerçevede kişiyi bu maddelere karşı güçlendirici etkiye sahiptir. Mesela İslam dininin madde kullanımını yasaklayan kural ve prensipleri, insanda bu türden bir kuvvetlendirici etki oluşturur.


Sigara, alkol ve madde bağımlılığını önleme çalışmalarında, bireyi madde kullanımına başlamadan bilinçlendirmek öncelikli hedeftir. Bu yaklaşımda eğitim yolu ile madde kullanımının engellenmesine çalışılmaktadır. En iyi korunma yolu HİÇ BAŞLAMAMAKTIR… Bir şekilde başlanmışsa

KURTULMAK MÜMKÜNDÜR!

Madde kullanımı ve bağımlılığı bir sağlık sorunu olmakla birlikte tedavisi mümkün bir hastalıktır. Kişi ilgili hastanede tedavisini olup sağlıklı bir birey olarak kendi yaşam alanına geri dönebilir. Bunun için mutlaka tıbbi yardım ve uzman desteği gerekmektedir. Tedavi tamamlandıktan sonraki süreç oldukça hassastır. Kişi kendisini madde kullanımına iten ortamlardan ve arkadaş çevresinden uzaklaşmalı, yaşamında anlamlı ve önemli olan kişiler, etkinlikler ve yaşantılarla iç içe olmalıdır. Kurum, kuruluş, okul, aile ve akranlarından yardım istemesi gerektiğini bilmelidir. Aksi takdirde tekrar madde kullanım ihtimali oldukça yüksektir. Tedavi alanında ülkemizde alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezleri (AMATEM) hizmet vermektedir.
 
Üst