İslam Kutsal Kitap Kuran Kim Çoğalttı ve Nasıl Kitap Haline Geldi

Züleyha

Yönetici

Kutsal Kitap Kuran Kim Çoğalttı ve Nasıl Kitap Haline Geldi

Hz. Ebubekir (ra) Kuran ayetlerinin kitap haline getirilmesi görevini Zeyd bin Sabit’e vermiştir. Zeyd bin sabit’in başkanlığında kurulan komisyon, tüm yazılı ayetleri büyük bir titizlik ve incelikle toplatmış . Kuran ayetleri komisyon üyeleri, şahitler ve hafızlar tarafından incelenerek peygamberimizin hafızlara ezberlettiği sıraya göre ayetler sıralaranarak kitap haline getirilmiştir. Hz. Ebubekir döneminde Zeyd bin harise başkanlığında kitap haline getirildi.
Hz Osman çoğaltılmasını sağlamıştır. Hz. Osman zamanında, Hz. Ebu Bekir döneminde iki kapak arasında toplanan Mushaf ölçü alınarak çoğaltılan Kur’an’da sureler nasıl düzenlenmişse bugün de öyledir. Dolayısıyla ilk dönemde oluşturulan Kur’an nüshasıyla bugün evlerimizde okuduğumuz Kur’an aynıdır. Zaten Kur’an’ın en ayırt edici özelliklerinden biri de budur. Kur’an, vahyedildiği ilk andan itibaren dikkatli bir şekilde yazılıp ezberlenmiş ve korunmuştur. Yüce Allah’ın korumasında olan ilahi bir kitap olarak da günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Bu durum bir ayette şöyle belirtilir:
“Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an-ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.”. Hicr suresi, 9. ayet.
 
Üst