Kur'an Kerim'den ve Hz. Peygamber'den dua örnekleri

Züleyha

Yönetici

Kur'an Kerim'den ve Hz. Peygamber'den dua örnekleri.jpg


Kur'an Kerim'den ve Hz. Peygamber'den dua örnekleri:

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur: "Allah'a, kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edin. Bilin ki Allah, ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalp ile yapılan duaları kabul etmez."88) Dualardaki isteklerin gerçekleşmesi için öncelikle kişi elinden geleni yapmaya çalışmalıdır.

"Rabb'imiz! Biz iman ettik; öyle ise bizi affet; bize acı! Sen, merhametlilerin en iyisisin..." (Mü'minûn suresi, 109. ayet.)

" Rabb'im! dedi, yüreğime genişlik ver." (Tâ-Hâ suresi, 25. ayet.)

"Ey Rabb'imiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabindan koru!.." (Bakara suresi, 201, ayet.)

"Allah'ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten sana sığınırım." (Buhari, Sahih-i Buhari, Deavât, 39.)

"Allah'ım! Beni, güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle!" (İbn Mace, Sünen, Edeb, 57.)
 
Üst