İslam Kuran-ı Kerime Göre İnsanın Yaratılış Amacı Nedir? Kısaca

Züleyha

Yönetici

Kuran-ı Kerime Göre İnsanın Yaratılış Amacı Nedir? Kısaca

İnsanoğlunun var olduğu zamandan beri kafasını en fazla meşgul eden soruların başında hiç şüphesiz yaratılış amacı geliyor. Dünyaya nereden geldim, neden buradayım, ölümden sonra ne olacak gibi sorular akıl sahibi olarak yaratılan insanın gündeminde olmuştur.
İnsanın Yaratılış Amacı Nedir?

İnsanın, Yüce Allah’ın yarattıkları içinde ayrı bir yeri vardır. İnsan, kendisine irade verilmiş ve bu iradeyi kullanma konusunda sorumluluk taşıyan bir varlıktır. Dünya hayatı, insana verilen iradeyi kullanabileceği şekilde yaratılmıştır ve insanların hizmetine sunulmuştur. Bir ayette her şeyin insan için yaratıldığı şu şekilde vurgulanmaktadır: “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.”1 Bir başka ayette “Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona (aya) birtakım menziller takdir eden O’dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme âyetlerini açıklamaktadır.”2 buyrularak sadece dünyadakilerin değil, uzaydaki yaratılmış varlıkların dahi insanoğlunun hizmetine sunulduğu belirtilmektedir.
İnsanoğlunun hizmetine verilmiş olan tüm varlıklar gibi insanın da bir yaratılış amacı vardır. Yüce Allah, insanın yaratılış amacını, kâinatın yaratıcısını tanımak, O’na iman edip ibadet ve kulluk etmek olarak haber vermiştir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”3 buyurarak insanın yaratılış gayesini vurgulamıştır.Yüce Allah bir başka ayette de “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”4 buyurmuş ve insanın yaratılış gayesinin güzel amel işlemek olduğunu haber vermiştir. Allah’a (c.c.) kulluk, yaratılış amacının farkında olan bir Müslüman için tüm hayatını şekillendiren bir bilinç halidir. Bu bilince sahip olan kişi Cenab-ı Allah'ı tek bir ilah olarak kabul eder ve O’na gönülden boyun eğerek itaat eder. Şüphe duymadan iman eder ve imanı ibadetlerle ve salih amellerle süslemeye gayret eder. Tek gayesi, hayatını Allah’ın (c.c.) istediği doğrultuda sürdürebilmektir. Şu ayet, bu bilince erebilen örnek bir Müslüman’ı en güzel şekilde tarif etmektedir: “Ey Muhammed! De ki: ‘Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah (c.c.) içindir.’”5

Cenab-ı Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de kendisine nasıl ibadet edilmesi gerektiği ile ilgili genel açıklamalarda bulunmuş, Peygamber Efendimiz de söz ve fiilleriyle bu ibadetleri ayrıntılı olarak bizlere öğretmiştir.

Dip Notlar
Bakara suresi, 29. ayet.
2 Yunus suresi, 5. ayet.
3 Zâriyât suresi, 56. ayet.
4 Mülk suresi, 2. ayet.
5 En’am suresi, 162. ayet
 
Üst