Kuraklık Nedir? Neden meydana gelir? örnekleri


Kuraklık Nedir? Neden meydana gelir örnekleri

Türkiye'de Kuraklığın Nedenleri

Kuraklık, “Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu,
arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan
doğal olay” olarak tanımlanabilir. Ülkemizde kuraklığa etki eden belli başlı faktörler arasında atmosferik koşullar, fiziki coğrafya faktörleri ve iklim koşulları yer almaktadır. Yeryüzünde iklim özelliklerinin meydana gelişinde fiziki coğrafya faktörlerinin önemli faktörlerdir. Bunlar denize yakınlık-uzaklık (karasallık derecesi), yükselti ve orografik özelliklerdir. Türkiye yüksek bir ülkedir ve ortalama yükseltisi 1100 m’den fazladır. Örneğin Türkiye'de deniz seviyesi ile 500 m arasında kalan alçak alanları fakat %17,5 kadar iken 1000 m’den daha yüksek alanları ülke yüz ölçümünün %55’ten fazlasını meydana gelir. Bundan dolayı ülkemizin iklim koşulları üzerinde çok önemli etkiler yapacağı açıktır.
 
Üst