Küçük Kaynarca Antlaşmasının önemini kısaca açıklayınız

Eylem

Yönetici

Küçük Kaynarca Anlatlaşmasının önemini açıklayınız

Bu antlaşma 1768-1774 Osmanlı ve Rusya arasında yapılan savaş sonrasında imzalanmıştır. Bu antlaşmanın önemini maddeler şeklinde kısaca yazalım.


Rusya, Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmaya başlamıştır.

Kırım, Osmanlı Devleti’nden ayrılan ilk Müslüman topraklar olmuştur.

Osmanlı bu antlaşmayla birlikte ilk kez savaş tazminatı ödemiştir.

Bu savaş sonrasında Karadeniz’de Türk egemenliği sona ermiştir.

Ruslar, kapitülasyonlardan yararlanmaya başlamıştır.

Ruslar, boğazlarda ve balkanlarda tehdit olmaya başlamıştır.
 
Üst