Köle Ticareti Nedir? En Fazla Köle Ticareti Yapan Ülkeler

#1
Köle Ticareti Nedir? En Fazla Köle Ticareti Yapan Ülkeler

Köle Ticareti Köle, bütünüyle başka bir insanın malı olan, herhangi bir eşya gibi alınıp satılabilen kişiye denilirdi. Kölelik, eskiçağlardan XIX. yüzyıla kadar çeşitli biçimlerde varlığını sürdürdü. İnsanların köleleştirilmeleri; savaşta tutsak edilmek, bir suç nedeniyle cezalandırılmak, borcunu ödeyememek veya köle ana babadan dünyaya gelmek ile oluyordu.

Avrupa kolonileri içinde iş gücünden yararlanılan Amerikalı yerliler yani Kızılderililer ilk kölelerdendir. Bu durum Afrika’dan yüklü miktarda ve uygun fiyata köleler getirilinceye kadar sürdü.

Köle ticaretinin üç ayağı vardır. Bunlardan biri Avrupa’dan ticari malların Afrika’ya ihracatıdır. Bu ticaretin ikinci ayağını oluşturan Afrika hükümdarları ve tüccarları, 1440'dan 1900 yılına kadar köle ticareti içinde aktif rol oynadılar. Her köle karşılığında Afrikalı hükümdarlar Avrupalılardan yüklü miktarda ticari mal temin ettiler. Yeni Dünya’da esirlerin işgücü ile üretilen pamuk, şeker, tütün, pekmez gibi ticari malların Amerika’dan Avrupa’ya nakli ise üçüncü ve son ayağını teşkil etti.

Köle ticaretinde ön plana çıkan ülkeler: İspanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İskoçya, Almanya, Danimarka ve Hollanda. Zaman içinde denizcilikte güçlenen İngiltere köle ticaretinde lider konumundaydı.

İlk köle ticaretini yasaklayan ülke Danimarka'dır (1792). İngiltere ise köle ticaretini 1800’lü yıllarda yasakladı. 1808 yılında da Amerika İngiltere’yi takip ederek köle ticaretini kanunen yasakladı.
 
Son düzenleme:
Üst