Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Züleyha

Yönetici

48223


Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?


Kişilik Gelişiminde Çevre ve Kalıtım, Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler
Kişilik tutumları , güçlü ve zayıf yanları, çevresel etkenlerin de rol oynamasına rağmen, ağırlıklı olarak genetiği bağlıdır. Birçok uzmanın inanışına göre, her bebek önceden belirlenmiş bir tutum ve yetenekler topluluğu ile doğar. Ve birden fazla çocuğu olan her ebeveynin de bildiği gibi, aynı ailenin içinde bile olsa hiçbir çocuk, birbirine benzemez. Birinin arası sayılarla çok iyiyken diğeri kelimenin kelimeler ustası olabilir. Biri çekingen diğeri dışadönük olabilir. Biri doğuştan sporcu, diğeri doğuştan hantal olabilir; biri aşırı derecede kibar, diğeri sallapati olabilir. Bu özellikler, her ne kadar ev ortamı ve diğer çevresel etkenler tarafından etkilenebilirlerse de, genellikle doğuştan itibaren var olan özelliklerdir. Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler Kimileri, derki ben neysem oyum. Ama soru şudur? Onu o yapan nedir? Kimliği genetik şifresi ile önceden mi belirlenmişti, yoksa beşikten itibaren mi şekillendirilmişti? Sebatkar kişiliği içinde bulunduğu çevrenin bir sonucu mu?

Çocuklarınız büyüyüp geliştikçe, bazı özellikleri görüp şaşıracaksınız, kendinizde, eşinizle, anne babanızda, kardeşlerinizde ya da kayınlarınızda gördüğünüz özellikler çocuklarınızda değişik bileşenlerde ortaya çıkacaklardır. Bazıları, sürmesinden memnun olacağınız özellikler, diğerleri ise kaybolmalarını isteyeceğiniz özellikler olacaklardır. Her koşulda, çocuğunuzun doğuştan gelen doğasını değiştirmek için yapabileceğiniz pek az şey vardır, yine de siz, öğretmenleri, arkadaşları ve diğer etkenler, biraz da olsa şekillenmesini sağlayabilirsiniz. Bir çocuğu olduğu gibi kabullenmek, gelecekte daha mutlu erişkinler yetişmesini sağlayacaktır.

Araştırmacılar kalıtımın kişiliğimizde önemli bir yeri olduğunu göstermek için ikiz çalışmalarından yararlanmışlardır.(tek ve çift yumurta) Tek yumurta ikizleri, bilindiği gibi tek bir yumurtanın döllenmesinden ortaya çıkan iki bebektir. Bu bebekler fiziksel olarak tamamen birbirine benzerler. Çift yumurta ikizleri ise, farklı iki yumurtadan döllenen bebeklerdir. Önemli noktaysa tek yumurta ikizlerinin tamamen aynı genleri taşıyor olmalarıdır. Araştırmacılar, aynı yaşta, aynı cinsiyette olan, aynı evde yaşayan ikizleri incelemişlerdir. Sonuç olarak tek yumurta ikizlerinin daha çok ortak özelliğe sahip olduğu bulunmuştur. Bu araştırmaların neticesinde, yetişkin kişiliklerimizin %40’ının anne-babalarımızdan aldığımız genler olduğu belirtilmiştir.


Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler
Evlat edinilen çocuklarla yapılan başka bir araştırmaya göre, evlat edinilen ve hiçbir şekilde biyolojik anneleri ile aynı ortamı paylaşmamış olan çocukların ve biyolojik annelerinin kişilik sonuçları karşılaştırıldığında birbirlerine çok benzedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Bununla birlikte büyüyen tek yumurta ikizleri ve ayrı ailelerde büyüyen tek yumurta ikizleriyle ilgili bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonucuna göre de, tek yumurta ikizleri birlikte büyüselerde ayrı ailelerde de büyüseler birbirleriyle oldukça büyük benzerlik göstermişlerdir. Bu durumun tek açıklamasıysa; tek yumurta ikizlerinin ortak genleri paylaşıyor olmalarıdır.Sonuç olarak araştırmacılar kesin bir yüzde belirtemiyorlar ancak kişiliklerimizin büyük oranda kalıtımdan etkilendiği bilinmektedir.
 
Üst