Kıblenin Değişmesi Hangi Tarihte Gerçekleşti

Züleyha

Yönetici

Kıblenin Değişmesi Hangi Tarihte Gerçekleşti


Kıblenin Değişmesi: Hicretten önce ve hicretin ilk yıllarında namaz için kıble Kudüs'teki Beytü-l Makdis idi. Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke'de iken namazlarını daha ziyade Rükn-i Yemâni tarafında kılar, oradan Kudüs'e döner, böylece Kâbe'yi de araya alırdı. Medine'de ise bu mümkün olmadı.15 Namazda Kudüs'e doğru yönelmeleri, Yahudilerin Peygamberimiz (s.a.v.) için “O bize muhalefet ediyor, ama kıblemize uyuyor.”16 şeklinde konuşmalarına neden olmuş, Peygamberimiz (s.a.v.) de bu sözlere üzülmüştü. Kıblenin Kâbe olması için Allah'a (c.c.) yalvardı. Peygamberimiz (s.a.v.) Mescid-i Nebi’nin beş kilometre uzağında, Beni Selime Mescidi’nde namaz kıldırırken kendisine vahiy geldi. “(Habibim!) Biz senin yüzünü gökyüzüne çevirdiğini (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun (namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki Ehl-i Kitap, onun Rabb'lerinden gelen gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir.''17 Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) yönünü Mescid-i Haram’a çevirdi. Böylelikle Müslümanların kıblesi Kâbe oldu.

Tip Notlar

15. Âlemlere Rahmet, M. Şerafettin Kalay, s. 195.
16. Taberî, Câmiu'l-Beyan, C 3, s. 173.
17. Bakara suresi, 144. ayet.
 
Üst