kan tahlilinde gran nedir

#1

Gra nedir?
Tam Kan Sayımı tahlili , diğer adıyla Hemogram Testi yaptıran bir çok ziyaretçimiz bu tahlili yaptırdıktan sonra sonuç kağıdındaki kısaltmaların anlamlarını merak edip bize başvuruyorlar.Sizler için Hemogram testinde kullanılan kısaltmalar ve anlamlarını derledik.
Tam Kan Sayımı ( Hemogram Testi) Tahlilindeki Kısaltmaların Anlamları
RBC (red blood cells): Kırmızı kan hücreleri (Alyuvarlar) Oksijen taşıyan hücrelerin miktarını belirtir.
Düşükse anemi (kansızlık) veya kan kaybı vardır. Yüksek olduğu durumlar ise :Yüksek rakımlı yerde yaşayanlar, KOAH(Kronik Obstruktif akciğer Hastalıkları,astım ve bronşit gibi, böbrek hastalığı ve polisitemi hastalığıdır.
MCV (mean corpuscular volume): Oksijen taşıyan hücrelerin ortalama büyüklüğüdür. MCV düşükse eritrositler daha ufaktır, yüksekse daha genişlemişlerdir.Demir eksikliği anemisinde eritrositler küçülür dolayısıyla mcv değeri düşük çıkar. B12 vitamini eksikliği anemisinde ise eritrositler büyümüştür, MCV yüksektir.
Hb (Hemoglobin): Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir. Anemilerde hemoglobin değeri düşer.
MCH: Eritrositlerdeki hemoglobin miktarını gösterir.
MCHC: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration
Eritrosit hemoglobin konsantrasyonunun yüzde olarak ifadesidir.
Hct (Hematokrit): Kandaki hemoglobin ve eritrosit miktarının bir ölçüsüdür. Anemi, lösemi, kan kaybı gibi durumlarda azalırken vücudun su kaybettiği durumlarda (örneğin ishal) veya polisitemi’de artar.
PLT (Platelets): Trombositlerdir.Pıhtılaşmayı sağlayan hücerelerdir.
WBC (White Blood Cells-Leukocytes): Beyaz kan hücreleri(Akyuvarlar) Vücudun savunma ve bağışıklık hücrelerinin yani lökositlerin toplamını gösterir. enfeksiyon hastalığı veya lupus gibi kronik iltihabi hastalıklarda yükselir. Ayrıca lösemi’de yükselir.
Düşük değerlerde çıktığında ise lökosit yapımını bozan ciddi bir hastalık vardır. Örneğin bazı kanserlerde, kemik iliği hastalarında, AIDS’te lökosit miktarı (WBC) düşüktür.
PNL: (Nötrofiller) Bakteriyel enfeksiyonlarda artar.
Lymphocytes: (Lenfositler) viral enfeksiyonlarda ve bazı kronik hastalıklarda artarken hıv enfeksiyonu yani AIDS’te düşer.
Eosinophils: (Eozinofiller) Allerjide ve paraziter hastalıklarda yükselir.,,
 
#2

Kronik Granülositik Lösemi

Kan tahlili raporlarında karşılaştığımız bazı terimlerin anlamlarını merak ediyoruz. Granülosit yüksekliği kan testleri ve bazen bir kemik iliği biyopsisi yapıldığında teşhis edebilir. Kan değerlerinde karşılaşılan Granülosit ne demektir?

Granülosit, lökositlerin (akyuvarların) bir bölümünü oluşturan çeşitli hücre tiplerinin adıdır. Bu ismi almalarının nedeni granülosit hücre tiplerinin sitoplazmalarında bulunan farklı boyama özelliklerine sahip granüllerdir.

Kan tahlillerinde “Beyaz küre” de denen Granülosit yüksekliği ne anlama gelir?

Kronik miyeloid #lösemi ya da kronik miyelositik lösemi olarak da adlandırılan kronik granülositik lösemi (KGL), granülosit olarak adlandırılan beyaz kan hücrelerinin kemik iliğinde kontrol edilemez bir biçimde çoğalmasıdır. Lösemik hücreler, akut granülositik lösemide olduklarından daha çok olgundurlar.

Kan dolaşımınızdaki granülosit seviyesi çarpıcı bir biçimde artar. KGL, özellikle 50 yaş üzerindekilerde daha fazla görülür. Her yıl yaklaşık olarak 5,000 kişiyi etkiler. Nükleer. & radyasyondan sağ çıkan (kurtulan) E kişiler gibi radyasyona maruz kalmış olan kişiler daha fazla risk altındadır.
 
Üst