Japonyanın Şehirleri


Japonyanın Şehirleri
Japonyanın Şehirlerinin isimleri


Japonyanın Şehirleri

Aichi

Akita

Aomori

Chiba

Ehime

Fukui

Fukuoka

Fukushima

Gifu

Gunma

Hiroshima

Hokkaida

Hyogo


Ibaraki


Ishikawa


Iwate


Kagawa

Kagoshima

Kanagawa

Kochi

Kumamoto

Kyoto

Mie

Miyagi

Miyazaki

Nagano

Nagasaki

Nara

Niigata

ÅŒita

Okayama

Okinawa

Osaka

Saga

Saitama

Shiga

Shimane

Shizuoka

Tochigi

Tokushima

Tokyo

Tottori

Toyama

Wakayama

Yamagata

Yamaguchi

Yamanashi
 
Üst