Işık hangi durumlarda farklı yöne gider


Işık hangi durumlarda farklı yöne gider

Işık, dalgalar halinde yayılan ve parçacıklı olarak hareket edebilen bir maddedir. Işık cisimle karşılaştığında bazı fiziksel olaylar gerçekleşir. Bu fiziksel olaylar, yansıma, soğurma, kırılma gibi olaylardır. Işığın yön değiştirdiği durumlar da bulunmaktadır. Işığın yön değiştirmesinde ışığın doğasına uygun olarak fiziksel olaylar gerçekleşmektedir.

Işık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken yön değiştirir. Işığın yansıdığında da geldiği yöne doğru yansıyabilir ya da başka açılarda yansıyabilir. Bu cisimle ilgili olarak değişiklik gösterir. Işığın yön değiştirmesinde ortamın yoğunluğu ve cismin açısı da çok önemlidir. Bu şekilde ışık yön değiştirerek hareketine devam eder.
Işık saydam olmayan ayna gibi cisimlere çarpınca ışıkta kırılma olur ve yön değiştirir.Yani yansıtıcı cisimlere çarpınca yön değiştirir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst