İranın Yüzey Şekilleri


İranın Yüzey Şekilleri nedir
İranın Yüzey Şekilleri hakkında bilgi
İran’ın yerşekilleri ve iklimi


İranın Yüzey Şekilleri

İran’nın yeryüzü şekilleri 3 ana başlık arasında incelenmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır. İç platolar, Dağlık alanlar ve Alüvyal kıyı düzlükleridir. Alp-Himalaya kıvrım sisteminin içinde kalan İran toplam yüzölçümünün yüzde 17’si, 2.000 metrenin üzerindedir.

Alp Himalaya sisteminin 1 bölümünü oluşturan Elburz ve Zagros sıradağları boyunca etkin fay hatlarında bulunmaktadır. Bu fay hatları, zaman zaman etkin hale gelmekte ve yıkıcı depremlere yol açabilir. Türkiye’deki Güneydoğu Toros dağlarının İran’daki uzantısını oluşturan Zagros Dağları, Basra Körfezi ve Umman denizi kenarları boyunca yükselmektedir. İran’nın iç kesimi yükseltisi 900 ila 1300 metre arasında değişen geniş 1 platodan oluşmaktadır.

İran’ nın iklimi, yerşekilleriyle ilişkilidir. Ülkede kış aylarında soğuk sibirya iklimi görünmektedir. Yaz ayları ise bunun tam tersine sıcak ve kurak geçmektedir. İran’ nın doğusuna doğru gidildikçe, karasallığın şiddeti yükselmektedir.

İran’ ın güneybatısında Mayıs ile Eylül arasında saatte hızı 100 km’yi aşan şiddetli ve sıcak rüzgarlar esmektedir. Bu rüzgarın estiği günlerde sıcaklık çok yüksek olur.

netten alıntı
 
Üst