İpod Bluetooth İnternet sorunu


İpod Bluetooth İnternet sorunu

ipod bluetoothları bilgisayar, diğer apple ürünleriyle işleşme amaçlıdır. Bu cihazlarda bluetooth sorunu ancak jailbreak yoluyla çözülebilir. Jailbreak yaparak bluetooth ayarlarını değiştirebilirsiniz.
 
Üst