İnsanların temel ihtiyaçlarımız nelerdir maddeler halinde


İnsanların temel ihtiyaçlarımız nelerdir maddeler halinde


Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için duydukları temel gereksinimlerdir. Temel ihtiyaçlar bizim yaşamımız için önemlidir. Temel ihtiyaçlarımız barınma, beslenme ve giyinmedir. Bu ihtiyaçlarımızı karşılayamadan yaşantımızı sürdüremeyiz. Bu yüzden bu ihtiyaçlarımızı yaşamak için karşılamak zorundayız.

İnsanların temel ihtiyaçları şunlardır:

-Beslenme

-Barınma

-Korunma

-Sağlıklı yaşama

-Eğitim ve öğretim görme

-Adalet içinde yaşama

-Güvenli bir hayat sürme

-Geçinme (İş sahibi olma)

-Aile kurma (Temel bir ihtiyaç olarak isteğe bağlıdır.)


En temel ihtiyaçlar;
- BARINMA
- GİYİNME
- BESLENME
Beslenme, barınma ve giyinme tüm insanların temel ihtiyaçlarındandır.
Örneğin; tehlikelerden, soğuktan, sıcaktan korunmak için bir eve ihtiyacımız vardır; çıplak gezemeyiz, giyinme ihtiyacı duyarız; acıkır ve susarız yemek yememiz ve su içmemiz gerekir.
Okula giden öğrenci için kalem, defter, silgi, kalemtraş ve benzeri, sağlığımız için de doktorlara ihtiyaç vardır.
 
Üst