İlk matbaa hangi ülkede ve ne zaman icat edildi


İlk matbaa hangi ülkede ve ne zaman icat edildi

İlk Matbaa

Paris İslam Enstitüsü Profesörlerinden Jacques Risler," La Civilisation Arabe" adlı eserinden şöyle demiştir Kumaşların üstüne tahta kalıplarla basma usulünü Haçlıların Mısır'da öğrettikleri ve Mısırlıların uzun zamandır vakıf oldukları bu sanatın da, Avrupa'da matbaağacılığın teşekkülünde tesiri olduğu muhakkaktır. O sırada aynı sanat Endülüs'te çok ileri gitmişti. Kurtuba'da Sultan Abdurrahman'ın ( 756-800 ) katibi, resmi vakıfları henüz mekanizması keşfedilmemiş olan iptidai bir matbaa sayesinde teksir ediyordu.
 
Üst