İhlas suresinin temel konusu nedir? hakkında kısaca bilgi

Züleyha

Yönetici

İhlas suresinin temel konusu nedir? hakkında kısaca bilgi

İhlas suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Kuranda 112. suresidir.
İhlas; samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Yüce Allah’ın rızasını gözetmek anlamındadır.
Konusu: Cenab-ı Allah’ın bir ve tek olduğu, eşinin ve benzerinin olmadığı anlatılır. Ayrıca hiçbir şeye muhtaç olmayan Cenab-ı Allah’ın doğmamış ve doğurmamış olduğu belirtilir. Cenab-ı Allah’ın (c.c.) bu sıfatlarına inanmak tevhid inancının bir gereğidir. İslam’ın esası olan tevhid ilkesi bu surede en kısa ve özlü bir şekilde anlatılır. Allah’a (c.c.) inanan ve tevhid inancını tam anlamıyla benimseyen kimse ihlaslı bir mümin olacağı için sure bu adla anılır.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed şöyle buyuruyor: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sure Kur’an’ın üçte birine denktir” buyurarak bu surenin önemine işaret etmiştir. (Buhari, Tevhid, 1.) Bu yüzden ihlas suresi namazlarda, kabir ziyaretlerinde, hatim dualarında, cenaze törenlerinde, zor ve sıkıntılı durumlarda ve Cenab-ı Allah’ı anmak için her zaman okunur.
 
Üst