İbadetlerin Geçerli Olma Şartları Nelerdir?

Züleyha

Yönetici

İbadetlerin Geçerli Olma Şartları Nelerdir?


İbadetler,Allah (c.c.) ve Resulü (s.a.v) tarafından yapılması istenen belirli davranış biçimleridir. Bu nedenle ibadetlerin geçerli olabilmeleri için Kur’an ve sünnette tarif edilen şekillerde yapılmaları şarttır. Belirlenmiş şartlara uymayan davranışlar ibadet olarak kabul edilmez.

Her ibadetin kendine ait şekil şartları olmakla beraber, genel olarak ibadetlerin geçerli olması için üç ilkenin yerine getirilmesi gerekir. Bunlar niyet, ihlas ve sünnete uygunluk ilkeleridir.

Niyet; İbadetler belirli davranış biçimlerinden meydana gelir ve bu davranışlar ibadetlerin geçerli olabilmesı için şarttır. Bununla birlikte ibadetin özünü, kişinin niyeti oluşturur. Kişinin ibadetleri yaparken bunu sırf Allah (c.c.) rızası için ve ibadet niyetiyle yapıyor olması, o ibadetin kabulünde esastır.


İhlas Sözlükte bir şeyi, içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip arındırmak, saflaştırmak anlamına gelen ihlas kelimesi, terim olarak ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah (c.c.) için yapmak demektir. Daha geniş anlamda ihlas; şirkten, riyadan, hurafelerden, kötü duygulardan ve gösteriş arzusundan kalbi temizlemek, her türlü hayırlı işe iyi niyetle yönelmek ve her durumda yalnızca Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmek demektir.

Sünnete Uygunluk İbadetler,çerçevesi ayetlerle çizilmiş, uygulaması ise Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından yapılarak bizlere öğretilmiş özel davranış kalıplarıdır. İbadetler taabbudîdir. Yani yalnızca Yüce Allah’ın emir ve yasaklarıyla belirlenmiştir ve kişilerin yorumlarına açık değildir. Dolayısıyla ibadetlerin geçerli olabilmesi için Kur’an ve Sünnet’e uygun olması gerekir. Bu sebeple ibadetlerin yalnızca Allah’ın (c.c.) emrettiği ve Peygamberimizin (s.a.v.) açıklayıp gösterdiği tarzda yapılması esastır. Dolayısıyla hiç kimse kendi aklından bir ibadet ortaya koyamayacağı gibi, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) uygulamalarına aykırı şekilde de ibadet edemez.
 
Üst