Özet Hz. Muhammed'in Son Günleri-Vefatı- Kim Yıkadı?Nereye Defnedildi?

#1
Hz. Muhammed'in Son Günleri-Vefatı- Kim YıkadıNereye Defnedildi.jpg


Hz. Muhammed'in Son Günleri-Vefatı- Kim Yıkadı?Nereye Defnedildi?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Hastalığı ve Vefatı
Hz. Muhammet'in Vefatı; Tevhid mücadelesini ve İslam’ı tebliğ görevini en güzel şekilde yerine getirmiş olan Hz. Peygamber Veda Hutbesi’nde kendisini dinlemeye gelenlere; “… Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim…”119 ayetini duyurduğunda layıkıyla yerine getirdiği vazifesini artık tamamladığını da haber vermiş oluyordu. Aslında onun daha konuşmasının başında bir daha buluşup buluşamayacaklarını bilmediği için sözlerinin iyi dinlenmesine yönelik tavsiyesinden bir nevi vedalaşma anlamı çıkaran ashâbdan bazıları Hz. Peygamber’in vefatının yaklaştığını düşünmeye başlamıştı. Daha önceki uygulamalarındaki farklılıklar da dikkat çekiciydi. Çünkü her Ramazan Kur’an-ı Kerim’i Cebrail(a.s.) ile mukabele eden Efendimiz o sene iki kere mukabelede bulunmuştu. Ramazanın son on günü yaptığı itikafı da yirmi güne çıkarmıştı.120

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Hastalanması ve Son Günleri
Veda Haccı dönüşünden sonra hicretin onuncu yılında Hz. Peygamber’in sağlığı bozulmaya başladı. Ashâbıyla yapmış olduğu vedalaşmayı ahirete göçmüş olanlarla da gerçekleştirmek isteyen Peygamberimiz (s.a.v.) Uhud ve Baki kabristanlarını ziyaret ederek onlar için mağfirette bulundu. Yaptığı bu ziyaretlerden sonra hastalığı iyice arttı. Tedavi sürecini Hz. Aişe’nin odasında geçiren Peygamberimiz (s.a.v.) mescide çıkamadığı süre boyunca namazları Ebu Bekir’in(r.a.) kıldırmasını emretti. Kendisini iyi hissettiği bir gün mescide gittiğinde onu görenler sevinçten neredeyse namazlarını bozacaktı. Namazı kıldıran Hz. Ebu Bekir de mihrabı asıl sahibine vermek niyetiyle geri çekilmek istediyse de Peygamberimiz (s.a.v.) devam etmesi için ona işarette bulundu ve onun yanında namazını tamamladı. Hz. Ebu Bekir, peygamberimizi (s.a.v.) hastalığının hafiflediğini görünce kendisinden izin alarak evine gitti. Ama sonrasında Efendimizin durumu ağırlaştı.

Hz. Muhammed (s.a.v.) hastalığı esnasında mescitte bulunanlara hitaben “Allah bir kulunu, dünya ile kendi yanındakileri tercih etmekte muhayyer bıraktı. O kul da Allah’ın yanında bulunanları tercih etti.” dedi. Onun bu sözünün ne anlama geldiğini toplumda Ebu Bekir’den başka anlayan olmadı. O, “Ey Allah’ın Resulü, anam babam sana feda olsun!” diyerek ağlamaya başladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Ey insanlar! Dostluğuyla ve malıyla bana en fazla yardımı dokunan Ebu Bekir’dir. Eğer ümmetimden bir dost edinseydim Ebu Bekir’i seçerdim. Lakin İslam kardeşliği daha üstündür.” diyerek Ebu Bekir’i(r.a.) takdir ve teselli etti. (İbn Hişâm, es-Sîre, C 4, s. 299.)

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Vefatı
632 yılında bakışları semada “En yüce dosta!” diyerek hastalığının on üçüncü gününde Rabbine kavuştu. Vefat ettiğinde altmış üç yaşındaydı.121 Efendimiz vefatı Müslümanları derinden üzdü ve sarstı. Öyle ki onun öldüğüne inanmayanlar oldu. Hz. Ömer Peygamberin (s.a.v.) bayıldığını söyleyerek aksini iddia edenleri ölümle tehdit etti.

Hz. Muhammed'in Vefatı sonra yaşananlar
Durumu haber alan Hz. Ebubekir mescide gelerek Hz. Aişe'nin odasına girdi. Peygamberimizin (s.a.v.) yüzünü açtı ve “Anam babam sana feda olsun! Hayattayken de ölüyken de güzelsin. Bir daha ölmeyeceğin ölümü tattın.” diyerek onu öptü. Sonra insanların yanına mescide gitti. Hz. Ömer hâlâ şaşkınlık içinde konuşuyordu. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer’e oturmasını söylediyse de o bunu yapmadı.Bunun üzerine Hz. Ebubekir ayağa kalktı. “Ey insanlar! Kim Muhammed’e tapıyorsa bilmiş olsun ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah’a tapıyorsa bilmiş olsun ki Allah Hay’dır ölmez.” diyerek şu ayeti okudu: “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.”122 Hz. Ebu Bekir’in bu ayeti okuması üzerine başta Hz. Ömer olmak üzere insanlar Peygamberimizin (s.a.v.) vefat ettiğini kabullendiler.123

Peygamberimizi Kim Yıkadı? Hz. Muhammed nereye Defnedildi?
Peygamber Efendimizin cenazesini Hz. Ali yıkadı. Hz. Abbas ve iki oğlu ile Üsame b. Zeyd de yardım ettiler. Ehl-i Beyt’inin ellerinde yıkanıp kefenlenen A Peygamberimiz (s.a.v.) evindeki sedirin üstüne konuldu. Müslümanlar gruplar hâlinde odaya girerek imamsız olarak cenaze namazını kıldılar. Hz. Ebu Bekir’in Peygamberimiz (s.a.v.) duymuş olduğu peygamberlerin ancak öldükleri yere defnedileceklerine dair rivayet sebebiyle Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Aişe’nin odasına defnedildi.124 İslam dininin mübelliği Hz. Peygamber, her insan gibi yaşamış, risalet görevini en güzel şekilde yerine getirdikten sonra da ölümle birlikte Rabbine kavuşmuştur.
 
Üst