Özet Hz.Muhammed (s.a.v.) Peygamberlik Görevleri Kısaca

#1
Hz.Muhammed (s.a.v.) Peygamberlik Görevleri

Hz. Peygamber (s.a.v.), risaletle iki büyük görevi üstlenmişti: Tebliğ ve beyân. Hz. Peygamber, uhdesine aldığı bu görevleri gerek sözlü beyanlarıyla gerek fiilî uygulamalarıyla gerekse huzurunda yapılan bir davranış biçiminin veya gıyabında yapılan fakat kendisine daha sonra bilgi verilen bir amelin, dinin esaslarıyla çelişmediğini göstererek onaylamak demek olan takrirleriyle, eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş, hayata intikal ettirmiştir.
 
Üst