Hz. Mevlana'nın Yedi Öğüdü ve açıklaması nedir


Hz. Mevlana'nın Yedi Öğüdü ve açıklaması nedir

1- Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol,
2- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,
3- Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol,
4- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,
5- Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,
6- Hoşgörülükte deniz gibi ol,
7- Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol: Cömert ve yardımsever kimseler, insanlar tarafından sevilir. Bu nedenle cömertlik ve yardımseverlikte cimri olunmamalıdır.

2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol: Nasıl ki güneş dünyayı ışınlarıyla kuşatıyorsa şefkat ve merhamette de kuşatıcı olmak lazım. Herkese şefkat ve merhametle muamele etmek gerekir.

3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol: Nasıl ki geceleri karanlık her şeyi gizliyorsa insanlarda başkalarının kusurları da karanlık gibi örtmelidir. Asla açığa çıkarmamalıdır.

4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol: Hiddet ve asabiyet insanlara zarardan başka hiç bir şey getirmez. Bu yüzden hiddet ve asabiyetten uzak olmak gerekir.

5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol: Nasıl ki toprak verdiği yiyeceklere ve barındığı canlılara karşı büyüklenmiyor, alçak gönüllü oluyorsa bizlerde insanlara karşı başa kalkmamalı, alçak gönüllü olmalıyız.

6. Hoşgörülükte deniz gibi ol: Hoşgörü insanların sorunsuz bir şekilde bir arada yaşamalarını sağlar. Farklı ırktan, dilden insanları bir arada tutar. Bu yüzden hoşgörülü olmak gerekir.

7. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol: İnsanın içiyle dışı birbirini yansıtmalıdır. İki yüzlülüğe yer vermemeli, düşünceleri ve davranışları birbiriyle orantılı olmalıdır.
 
Üst