İslam Hümeze Suresi Arapça,Türkçe Okunuşu Anlamı Sure Hakkında Kısa Bilgi

#1
Hümeze Suresi Arapça,Türkçe Okunuşu Anlamı Sure Hakkında Kısa Bilgi


Hümeze Suresi Arapça Yazılışı
Hümeze Suresi Arapça,Türkçe Okunuşu Anlamı Süre Hakkında Kısa Bilgi.jpg


Hümeze Suresi Hakkında Kısa Bilgi
Hümeze Suresinin Anlamı Hümeze suresi, Mekke Dönemi'nde indirilmiştir; dokuz ayettir. Sure, adını “insanı arkadan çekiştiren, ayıplayan kimseler” anlamına gelen "hümeze" kelimesinden almıştır.

Hümeze Suresi Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Veylül li külli hümezetil lümezeh
2- Ellezıcemea malev ve addedeh
3- Yahsebü enne malehu ahledeh
4- Kella le yümbezenne fil hutameh
5- Ve ma edrake mel hutameh
6- Narullahil mukadeh
7- Elleti tettaliu alel ef'ideh
8- İnneha aleyhim mü'sadeh
9- Fi amedim mümeddedeh


Hümeze Suresi Anlamı Nedir?
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe
2- Ve bir mal toplayıp hep onu sayana!
3- Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
4- Hayır, andolsun ki, o Hutame'ye (cehenneme) atılacaktır!
5- Bildin mi Hutame nedir?
6- Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir
7- Ki, gönüllerin ta üstüne çıkar!
8- O (ateş), onların üstüne kapatılacaktır mutlaka,
9- Uzatılmış sütunlar
içinde olarak.
 
Üst